Chans till mer vaccinersättning

NYHETER

En god nyhet för barn som drabbades av narkolepsi efter svininfluensavaccineringen 2009: gränsen för att få ersättning förlängs från åtta till 16 månader, enligt Svenska Dagbladet.

Läkemedelsförsäkringen, försäkringsbolaget som beviljar ersättning, bestämde först att symtomen måste visa sig inom åtta månader efter vaccineringen. Men ännu 2013 var antalet barn med diagnosen narkolepsi fortfarande flera gånger procent högre än före vaccineringen, enligt Socialstyrelsen.

Nu förlänger Läkemedelsförsäkringen gränsen tillfälligt till 16 månader. Efter en studie i år kommer den eventuellt att permanentas.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM