Medvetet snårigt – för att förvilla

1 av 3 | Foto: GRAFIK: Fredrik Persson
UPPBYGGT FÖR ATT FÖRVIRRA USAID:s betalningar i Georgien syns sällan i de publika redovisningarna. I stället kanaliseras de genom en uppsjö av mellanhänder.
NYHETER

Strukturen av organisationer under amerikanska biståndsorganet USAID är extremt snårigt.

Upplägget är medvetet, för att göra den amerikanska inblandningen mindre tydlig.

Det säger en av organisationstopparna själv inför amerikanska kongressen.

– Annars kan grundidén om att staten inte ska lägga sig i civilsamhället undermineras, säger NDI:s vd Kenneth Wollack.

Vid en närmare granskning av de organisationer och medier som tar del av Sidamedel via de amerikanska organisationerna National Democratic Institute, NDI, Eurasia Foundation, EF och dotterorganisationen Eurasia Partnership Foundation, EPF, visar det sig att i princip samtliga även finansieras av den amerikanska ambassaden eller USAID.

Även EPF själva finansieras av USAID med 3,6 miljoner dollar per år.

Uppsjö av mellanhänder

USAID:s betalningar i Georgien syns dock sällan i de publika redovisningarna. I stället kanaliseras de genom en uppsjö av mellanhänder såsom IREX, Booz Allen Hamilton (Edward Snowdens gamla arbetsgivare), och Project Harmony.

Exempelvis finansieras EPF formellt genom en organisation som heter East-West Management Institute. Men i institutets interna redovisning framkommer att pengarna egentligen bara slussas över på uppdrag av USAID.

Upplägget viktigt

NDI:s vd Kenneth Wollack förklarar i ett uttalande inför i den amerikanska kongressen den 4 maj 2005 att organisationen inte kan arbeta utan kongressens finansiella stöd, och att det komplicerade upplägget med hur medlen slussas är viktigt:

– I länder där vi brottas med bristen på självständiga civila och politiska institutioner, kan grundidén om att staten inte ska lägga sig i civilsamhället undermineras, om det blir allt för tydligt att givarstaten (USA, reds anm.) står bakom biståndet till [deras] civilsamhälle.

FAKTA

Organisationerna

De lokala organisationerna:

CRRC: Caucasus Research Resource Center. Organisationen bedriver opinionsundersökningar tillsammans med NDI. Organisationen är bildad av Eurasia Foundation.

GYLA: Georgian Young Lawyers Association. En organisation vars arbete syftar till att liberalisera Georgiens lagstiftning.

ISFED: International Society for Fair Elections and Democracy. En organisation som bedriver valövervakning.

WIC: Womens information Center. En organisation som stödjer kvinnor i politiken. Driver ett nätverk för de kandidater åt vilka NDI driver valkampanjer.

Samtskhe-Javakheti Media Center. Ett produktionsbolag med samma ägarstruktur som TV-kanalen TV Borjomi. Producerar talk-shows på uppdrag av NDI.

De stora organisationerna:

USAID: Amerikanska UD:s biståndsorgan vars yttersta målsättning är att stärka USA:s utrikespolitiska intressen.

NDI: National Democratic Institute. Det amerikanska demokratiska partiets biståndsorgan. Bildas 1983 av bland andra Jan H Kalicki. Styrelseordförande är Madelene Albright.

Eurasia Foundation: En organisation bildad av den amerikanska staten och vars målsättning var ett partnerskap mellan stat och näringsliv. Styrelseordförande Jan H Kalicki från Chevron Corporation.

Eurasia Partnership Foundation: En av Eurasia Foundations dotterorganisationer, verksamma i Georgien.

East West-Management Institute: En organisation vars syfte är att stärka banden mellan stat civilsamhälle och näringsliv. Den är en av USAID:s ramorganisationer och förmedlar pengar till lokala satsningar.

IREX: En organisation var syfte är att stärka oberoende media. Den är en av USAID:s ramorganisationer och förmedlar pengar till lokala satsningar.

National Endowement for Democracy: En organisation bildad av den amerikanska staten 1983. Målsättningen var ett partnerskap mellan stat och näringsliv.

SIDA: Sida är en svensk statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen.

BP: British Petroleum. Ett av världens största oljebolag som tillsammans med bland andra Chevron Corporation äger oljeledningen Baku-Tbilisi-Ceyhan som transporterar olja från Kaspiska havet till medelhavet.

ARTIKELN HANDLAR OM