– Sidas interna regler följs inte

Fått återkommande kritik från Riksrevisionen

1 av 2
NYHETER

Riksrevisionen kritiserar hur Sidas bistånd som går via andra organisationer följs upp.

"Sidas interna regler följs inte fullt ut", konstaterar myndigheten.

Sida har fått återkommande kritik från Riksrevisionen.

I en översyn av årsredovisning från i fjol slår granskningsmyndigheten fast att nivån av revision höjts de senaste två åren, men noterar samtidigt att vissa delar fortsätter vara svåra att få inblick i.

Brister konstateras "i beredning och uppföljning av insatser där pengar förmedlas vidare via andra organisationer".

Redovisning av administrationskostnader, särskilt vid användning av mellanhänder, konstateras också vara otillräcklig. "Biståndet riskerar urholkas när administrativa kostnader tas ut i olika led".

Konstaterar brister

Ett annat område där Riksrevisionen konstaterar brister, är dokumenterade ställningstaganden av inkommen rapportering och revision. "Sidas interna regler om när och hur ställningstaganden ska göras följs inte fullt ut."

Uppföljningen kring projekten med de amerikanska organisationerna i Georgien beskriver Sidas kommunikationsdirektör Joachim Beijmo som "sedvanlig":

– Det innebär att partnern kommer in med resultatinriktad rapportering samt finansiell rapportering. Dessutom gör vår utsända personal projektbesök.

ARTIKELN HANDLAR OM