Sida slöt nytt jätteavtal med USA

1 av 5
NYHETER

Sida har slutit ett nytt stort avtal med amerikanska biståndsorganet USAID - om 1,3 miljarder kronor.

Dåvarande biståndsminister Hillevi Engström (M) skrev under – men kan inte svara på vad avtalet gällde.

– Jag hänvisar till UD, säger hon.

I november 2013 slöt Sida ett avtal med USAID, om "den största satsningen på innovation någonsin inom svenskt bistånd".

Prioriterade områden är rent vatten och grön och hållbar energi, men även de områden som Sida samarbetat med de USAID-knutna amerikanska organisationerna i Georgien om: demokrati och mänskliga rättigheter.

I detta fall är det andra underorganisationer som involveras i projekten.

Ser fördelar med samarbetet

Avdelningschef Lena Ingelstam påpekar att det handlar om ett "Memorandum of understanding", ett samverkansavtal som inte är juridiskt bindande.

– Det är en överenskommelse där vi lägger fast våra gemensamma principer för samarbetet och vi åtar oss att lägga in de här pengarna under fyra år.

I dagsläget finns nio projekt, varav flera redan sjösatts.

Ingelstam beskriver att Sida ser flera fördelar med att samarbeta med just USAID.

– Exempelvis har USAID mer administrativa resurser. Vi "tjänar" då, slarvigt uttryckt på att samarbeta med dem. De har också ett brett nätverk av filantroper och andra aktörer som vi får tillträde till. De har många fler anställda. Genom att vi kan jobba tillsammans med en sådan stor aktör kan vi göra mer för att minska fattigdomen.

Hänvisar till UD

Enligt Ingelstam lämnar Sida inte över kontrollen över biståndet till USAID.

– Sida har ett regelverk som ska följas oavsett vem vi samarbetar med. Vi finns med hela tiden. Uppföljningen är väldigt viktig.

Den som undertecknade samverkansavtalet var tidigare biståndsminister Hillevi Engström (M).

Hon kan dock inte svara på varför samarbete med USAID är viktigt.

– När det gäller detaljerna kring det projektet får jag hänvisa till UD och Sida som har underlagen. Jag har inga handlingar kvar. Jag vet ju vad vi beslutade, men det är detaljer där som jag inte kan svara på.

”Bra med granskning”

Engström hann endast vara biståndsminister under ett år, och detta var det enda Sidaavtal hon involverades i, uppger hon.

Hur stor koll hade du på avtalet och de projekt det handlade om?

– Där hänvisar jag dig till Sida och UD, till Isabella Lövin och hennes medarbetare för att få ut relevanta underlag.

Om kritiken från Riksrevisionen kring insynsmöjligheterna i svenskt bistånd säger hon:

– Jag tycker det är bra att Riksrevisionen granskat. Jag tillsatte en utredning som skulle titta på just de frågorna. De ska lämna sin rapport nu vid årsskiftet. Jag tycker också det är intressant att se vad regeringens respons blir. Styrningen av biståndet har ju diskuterats under lång tid. Det påbörjades ett reformarbete under Gunilla Carlsson om ökad transparens.

Nuvarande biståndsminister Isabella Lövin (MP) vill enligt hennes pressekreterare avvakta med kommentarer till efter publicering av Aftonbladets granskning.

ARTIKELN HANDLAR OM