Lena Mellin: "Räkna med skattehöjningar"

NYHETER

Aftonbladets Lena Mellin om den nya prognosen från Ekonomistyrningsverket.

Vad kan man dra för slutsatser av den här prognosen?

– Enligt prognosen ökar underskottet i den offentliga sektorn jämfört med den förra prognosen. Nu säger man 81 miljarder för 2015, i september uppgavs det bli 72 miljarder. För 2016 trodde man då 49 miljarder, nu tror Ekonomistyrningsverket på 56 miljarder.

– De varnar för att marginalen i statens budget blir alldeles för låg och om regeringen vill syssla med nya utgifter är det ännu viktigare för dem att stryka några andra för att kunna satsa. Eller så kan de höja skatterna.

Hur påverkar det här vårändringsbudgeten?

– Det är svårt att höja inkomstskatterna vid halvårsskiftet, men andra skatter kan de höja då.

Vad betyder det här för regeringen och finansminister Magdalena Andersson?

– Att läget blir ännu mer ansträngt än man trodde att det var.

Hade hon rätt när hon i höstas sa att ladorna var tomma?

– Det beror på hur man ser det. Underskottet i de offentliga finanserna beräknas nu bli två procent under 2015. Det är väl inom de ramar som EU har satt för hur stort underskottet får vara, de har sagt högst tre procent. Sverige har aldrig brutit den spärren, vilket väldigt många andra EU-länder gjort. Men med det sagt är det ändå så att det är ett ganska stort underskott om det blir 81 miljarder. Så på sätt och vis är ladorna tomma.

Varför har de blivit det?

– Därför att vi haft en lågkonjunktur där den förra regeringen har försökt hålla uppe farten i svensk ekonomi genom att stimulera den inhemska efterfrågan. Det har lett till de här underskotten.

Vad ska man som medborgare dra för slutsatser av denna prognos?

– Det kommer bli skattehöjningar framöver.

ARTIKELN HANDLAR OM