Anne Ramberg om Liljekvist: ”Har ärendet under uppsikt”

1 av 5
Advokaten Per Liljekvist har bland annat försvarat Mikael Persbrandt.
NYHETER

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg säger till Aftonbladet att de har ärendet med Per liljekvist "under uppsikt".

– I Sverige har vi ingen möjlighet att utesluta ledamöter om de döms för brott som inte kan kopplas till deras advokatverksamhet.

Foto: Scanpix
Anne Ramberg.

Aftonbladets avslöjande om att stjärnadvokaten Per Liljekvist kommer åtalas för en rad brott, däribland hets mot folkgrupp och anstiftan till misshandel, väcker starka reaktioner, inte minst inom det egna skrået.

Uteslutning regleras i lag

För att få arbeta som, eller kalla sig, advokat i Sverige måste man vara medlem, eller ledamot, i Advokatsamfundet.

Vad som krävs för att en medlem ska kunna uteslutas ur Advokatsamfundet regleras i Rättegångsbalken.

– Lagstiftaren har satt ramarna för vår tillsyn, säger Anne Ramberg.

– Den är begränsad till vad advokater gör i sin advokatverksamhet, med undantag för oredlighet, det vill säga man förskingrar eller begår ekonomiska brott.

"Har det under uppsikt"

Men om en advokat ägnar sig åt "vanlig brottslighet", som inte är att hänföra till advokatverksamheten, är det ingenting som Advokatsamfundet kan göra någonting åt.

– Advokatsamfundet har skrivit till Regeringen om den här frågan, och uttryckt en önskan om en lagändring, avseende möjligheten att ingripa mot advokater som döms för brott, även om det är utanför advokatverksamheten.

Vad gäller det specifika fallet, med advokat Per Liljekvist, säger Anne Ramberg:

– Vi har det under uppsikt, och får avvakta och se om det lämnas in en stämningsansökan och vad det står där och om det i något hänseende kan ha koppling till advokatverksamheten, då kan det bli föremål för samfundets prövning.

I fallet med Per Liljekvist så är den person han ringt och enligt åklagaren förmått att misshandla ungdomarna en person han tidigare varit advokat för.

– Vi får titta på det. Jag vill inte kommentera det, vi får se.

ARTIKELN HANDLAR OM