Grönt ljus för vargjakten

1 av 2 | Foto: Henrik Hansson
Vargjakten blir av.
NYHETER

Vargjakten kan inledas sedan kammarrätten i Göteborg i dag hävt ett tidigare beslut i förvaltningsrätten.

Vargjakten i Värmland och Örebro län kan starta.

Kammarrätten i Göteborg hävde i dag förvaltningsrättens i Karlstad tidigare beslut om att stoppa licensjakten.

Licensjakten i Värmland på 24 vargar och i Örebro län på tolv vargar, som skulle inledas i fredags, stoppades i sista stund av förvaltningsrätten i Karlstad.

Förvaltningsrätten ansåg i sitt inhibitionsbeslut att det finns skäl att undersöka om en ändrad beslutsgång för vargärenden, som bland annat gäller möjligheten att överklaga, är i samklang med EU-rätten.

FAKTA

Vargar och vargjakt

I slutet av förra vintern fanns cirka 370 vargar i Sverige. Nu finns förmodligen fler än 400, med fjolårets ungar.

En stor del av stammen, cirka 175 vargar, finns i Värmland. Därefter följer Dalarna och Örebro län med uppemot 80 respektive 70 vargar.

I dessa tre län gav länsstyrelserna klartecken för licensjakt på sammanlagt 44 vargar.

Besluten överklagades till Naturvårdsverket, som stoppade jakten i Dalarna, men gav klartecken i de två andra länen.

Klartecknet som gavs till licensjakt i Värmland och Örebro län stoppades i sista stund av förvaltningsrätten i Karlstad.

Förvaltningsrätten ansåg i sitt inhibitionsbeslut att det fanns skäl att undersöka om en ändrad beslutsgång för vargärenden, som bland annat gäller möjligheten att överklaga, är i samklang med EU-direktiv.

Inhibitionsbeslutet överklagades av bland andra Jägareförbundet till kammarrätten i Göteborg.

(TT)

TT

ARTIKELN HANDLAR OM