Hon ska ge Moderaternas svar på familjernas livspussel

1 av 3 | Foto: STEFAN MATTSSON
Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd i Stockholm.
NYHETER

Efter valförlusten har Moderaterna inlett ett omfattande förnyelsearbete.

Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd i Stockholm, ska leda arbetet med att ta fram politik som underlättar familjernas livspusslel.

– Det var inte en fråga som jag upplevde att vi hade svar på inför valet, säger hon.

Förra helgen valde Moderaterna en ny partiledning efter höstens valförlust. Med Anna Kinberg Batra i spetsen står man nu inför en nystart där politiken ska förnyas. Partisekreteraren Tomas Tobé leder arbetet och har tillsatt sex arbetsgrupper som ska arbeta fram politiska förslag på sex olika områden och därmed lägga grund för den politik som M ska gå till val på 2018.

Grupperna ska redan till sommaren presentera sitt arbete inför partistyrelsen. Målet är nya konkreta politiska förslag som ska kunna diskuteras på Moderaternas partistämma i höst.

König Jerlmyr leder arbetsgrupp

Aftonbladet kan berätta att gruppen som ska arbeta fram politik på temat ”Ett modernt yrkesliv, ett tolerant och jämställt Sverige” ska ledas av Anna König Jerlmyr, i dag oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

– Vi kommer att söka svar på en rad samhällsutmaningar vi ser inom arbetslivet. Inte minst för familjer och föräldrar som har svårt att kombinera familjeliv och yrkesliv, säger hon.

Jerlmyr menar att den stressade tillvaron som många lever i leder till en rad problem – inte minst för kvinnor.

– Vi ser att de drabbas av psykisk ohälsa och att de fortfarande tar det största ansvaret hemma för den obetalda arbetstiden. Vi ser också att det framför allt är kvinnor som drabbas av korta sjukskrivningar och psykisk ohälsa.

König Jerlmyr menar att det är ett utbrett problem i hela landet att de som jobbar heltid har svårt att få det att gå ihop.

– Tiden är väldigt viktig, då behöver vi titta på hur vi kan öka tiden för människor som känner att det är svårt att få vardagen att gå ihop. Vi är många som brottas med det så kallade livspusslet.

”Vi har varit för dåliga tidigare”

Just frågan om ”livspusslet” säger hon att Moderaterna har varit för dåliga på tidigare.

– Det var inte en fråga som jag upplevde att vi hade svar på inför valet. Men det här är en fråga som många diskuterar runt om i landet. Vi ser att många kvinnor går ned i arbetstid då de inte får tiden att räcka till efter att de fått barn. Det här är något som drabbar människor mitt i livet över hela landet.

Följderna menar hon blir flera.

– Det leder till konflikter hemma, psykisk ohälsa, utbrändhet och långvarig stress som är skadlig. Det blir ett problem för hela familjen, för arbetsgivarna och för hela Sverige i slutändan.

Gruppen hon leder ska ta sig an ett stort antal frågor. Det handlar bland annat om hur barnomsorgen kan bli mer flexibel för de som arbetar natt och möjligheten att styra sitt schema för de som arbetar i offentlig sektor.

Men det kan också röra kollektivtrafik.

– Vi vet att kvinnor är de som åker kollektivt mer. Vi ser att de som har större risk att bli sjukskrivna är förstagångsmammor som har lite längre restid till jobbet. Det är viktigt att vi har en utbyggd kollektivtrafik där vi har möjlighet att känna trygghet i att man kan hämta och lämna barnen i tid.

”Jag har lyft utmaningarna tidigare”

Anna König Jerlmyr, själv mamma till två barn, säger att det finns flera skäl till att partiledningen ansåg att hon var bäst lämpad för att leda arbetsgruppen.

– Jag har lyft de här utmaningarna tidigare, att livspusslet är en fråga som vi behöver närma oss och finna lösningar på. Jag lever också mitt i det och har två barn själv och har många vänner som befinner sig i samma situation.

Hon hoppas kunna presentera flera konkreta reformåtgärder till sommaren.

– Vi kommer arbeta intensivt under våren. Vi hoppas kunna lyfta fram några konkreta reformer som vi vill ha med i en proposition. Vi har höga ambitioner inom det här området. Det kan handla både om skattefrågor och ekonomiska incitament.

FAKTA

Anna König Jerlmyr

Yrke: Oppositionsborgarråd i Stockholms stad (M). Tidigare socialborgarråd och riksdagsledmot.

Ålder: 36.

Bor: Stockholm.

Familj: Man och två barn.

Inkomst: 111 600 kronor/månad.

ARTIKELN HANDLAR OM