Efter avslöjandet: Biståndsministern: "Vi träffar Sida i dag"

1 av 3
NYHETER

Efter Aftonbladets avslöjande om Sidamiljonerna i Georgien reagerar nu biståndsminister Isabella Lövin (MP).

– Det finns anledning att titta närmare på de här projekten. Vi har nu tagit initiativ till att träffa tjänstemän på Sida för att diskutera saken, säger hon.

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) har under morgonen tagit del av Aftonbladets granskning, som visar att 95 miljoner har gått från Sida till att bland annat köpa medieutrymme och coacha utvalda politiker i Georgien.

De tre amerikanska organisationer som hanterat det svenska biståndet har nära kopplingar till oljeindustrin.

"Inte önskvärt"

I dag ska statssekreterare Ulrika Modéer träffa företrädare för Sida för att få klarhet i saken.

– Det finns, utifrån uppgifterna i Aftonbladet i dag, anledning att titta närmare på de här projekten. Vi har nu tagit initiativ till att träffa tjänstemän på UD och Sida för att diskutera saken under dagen, säger Lövin.

– Vare sig kopplingarna till oljeindustrin eller att man tar aktiv politisk del i enskilda politikers eller partiers valkampanjer är så klart inte önskvärt.

Hon påpekar att svenskt bistånd till Östeuropa ska gå till fattigdomsbekämpning, stödja demokrati och mänskliga rättigheter och en miljömässigt hållbar utveckling.

– EU-närmande för Östeuropa har varit en prioritet för den tidigare regeringen.

"Vi får diskutera under dagen"

Lövin ser det som särskilt problematiskt att Sida samarbetar med organisationer kopplade till oljeindustrin i ett område som Georgien, där oljebolagen har särskilt stora intressen.

– Givetvis. En av prioriteringarna i den Östeuropastrategi som ligger handlar om att främja miljömässigt hållbar utveckling. Här är vi i en situation där vi ska fasa ut fossila bränslen och satsa på förnyelsebar energi för att klara klimatomställningarna, och då är det viktigt att vi tar den hänsynen i biståndet, som ju är ett viktigt medel för att driva världen i en hållbar riktning. Det ska vara målet med allt bistånd, att få en hållbar utveckling på alla nivåer: miljömässiga såväl som sociala.

Enligt Sida vägs inte kopplingar till oljeindustrin in i beslut om vilka samarbetsorganisationer som anses lämpliga.

– Vi får diskutera med Sida den bedömning som de har gjort, och det kommer vi göra under dagen. Jag kan inte detaljerna i ärendet ännu.

V: Fattigdomsbekämpningen försvann

Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson Hans Linde är kritisk:

– Detta är tyvärr ännu ett exempel på hur den tidigare borgerliga regeringen prioriterade ner fattigdomsbekämpning i Afrika, Asien och Latinamerika för att i stället använda biståndet som en del av sin utrikespolitiska agenda i Europa. Samtidigt som man genomförde de här mycket tveksamma projekten i Georgien avslutade man biståndet till några av världens fattigaste länder. Jag hoppas att den nya biståndsministern kan återupprätta fokuset på världens fattiga och att vi i framtiden inte stödjer den här typen av projekt.

FP: "Inga egentliga problem"

Maria Weimer sitter i utrikesutskottet för Folkpartiet och är partiets tillfälliga utrikespolitiska talesperson.

– Att Sverige stöttar aktörer som pratar om mänskliga rättigheter och EU-medlemskap och stödjer ledarskapsprogram för unga personer i civilsamhället är något positivt. Det viktiga är syftet med det vi stöttar. Om det inte finns tecken på att målsättningen med verksamheten påverkas negativt utan att alla inblandade organisationer står bakom samma värden som Sida ställer sig bakom, ser jag inga egentliga problem, säger hon.

ARTIKELN HANDLAR OM