Nya M-toppens uppdrag - höja förtroende i välfärdsfrågorna

Foto: News Øresund/Johan Wessman
Peter Danielsson,kommunalråd i Helsingborg.
NYHETER

Efter valförlusten tvingades Moderaterna konstatera att man misslyckats totalt med välfärdsfrågorna.

Nu ska vice partiledare Peter Danielsson leda arbetet med att ta fram ny politik på området.

– Vi har all anledning att vara självkritiska, säger han.

Med partiledaren Anna Kinberg Batra i spetsen har den nya M-ledningen satt igång ett arbete med att förnya partiets politik. Sex arbetsgrupper har tillsatts, bland annat när det gäller "ett modernt arbetsliv" och integration. Målet är att grupperna ska ha arbetet fram förslag till Moderaternas partistämma i höst, där grunden för den framtida politiken ska läggas.

Nu står det klart att Peter Danielsson, nybliven vice ordförande i partiet och kommunalråd i Helsingborg, ska leda gruppen som ska arbeta med politikutveckling när det gäller välfärdsfrågor.

Är självkritisk

I M:s valanalys lyftes två områden fram där det var extra viktigt att partiet vågade tänka nytt. Det handlade om integrationen och just välfärden. Enligt Peter Danielsson har partiet all anledning att vara självkritiska i frågan, där man har ett mycket lägre förtroende än Socialdemokraterna.

– Moderaterna har högt förtroende när det gäller ordning och reda i ekonomin, vilket lägger grunden till en trygg välfärd. Men samtidigt vet vi att väljarna inte uppfattar att vi har tillräckligt bra svar på de frågor som de ställer kring vår gemensamma välfärd, säger han.

Gruppens arbete spänner över många stora frågor som skola, sjukvård och äldrevård.

Peter Danielsson menar att hans bakgrund som kommunpolitiker gör honom lämpad att leda arbetsgruppen - eftersom ansvaret för välfärden ofta ligger kommunalt och regionalt.

– Sjukvården och skolan bedrivs ju där. Jag är den i partiledningen som starkast representerar just det lokala. Dessutom har jag i många sammanhang sagt att jag tror att många av svaren på hur vi kan utveckla välfärdstjänsterna kommer att komma från medarbetare i verksamheterna men också från medborgare som använder välfärdstjänterna, säger han.

Lovar nytänkande kring skolan

Han hoppas att den grupp han leder, som innehåller representanter från olika delar av de moderata leden, ska ha tagit några steg till höstens partistämma.

– Men det är inte säkert att vi kommer vara helt färdiga med allt då men vi ska ha kommit en bit på vägen.

På skolområdet genomförde den borgerliga regeringen en stor omläggning av inriktningen. Men enligt Peter Danielsson behöver det göras mer.

– Vi har gjort mycket, men kommer behöva presentera ytterligare förslag, säger han.

När det gäller sjukvården menar han att Moderaterna inte lyckades svara tillräckligt bra på Socialdemokraternas attacker i valrörelsen om att välfärden var på väg att gå sönder.

– Vi var inte tillräckligt bra på att svara upp med vad våra svar var när det gäller välfärden. De allra flesta vill ha valfrihet och mångfald inom välfärden. Men vi behöver hitta lösningar och system som medborgarna har förtroende för. Det kan handla om att vi behöver ha bättre insyn i verksamheter som finansieras via skattemedel. 

ARTIKELN HANDLAR OM