Biståndsministern sätter press på Sida

1 av 4
Isabella Lövin, biståndsminister.
NYHETER

Efter Aftonbladets avslöjanden sätter biståndsminister Isabella Lövin (MP) nu press på Sida.

Dessutom vill hon utreda uppgifterna om det hemliga nätverket på UD - och den förra regeringens inblandning i att avtal med de amerikanska organisationerna slöts.

– Man måste titta mycket närmare på det, säger hon.

Aftonbladet har avslöjat att 95 miljoner har gått från Sida till att bland annat köpa medieutrymme och coacha utvalda politiker i Georgien.

De tre amerikanska organisationer, NDI, EP och EPF, som hanterat det svenska biståndet har nära kopplingar till oljeindustrin.

"Kommer vara tydliga"

Efter avslöjandet krävde biståndsminister Isabella Lövin ett möte mellan utrikesdepartementet, UD, och Sida. I kväll konstaterar hon:

– De diskuterade östeuropastrategin, inriktningen på den och huruvida detta var förenligt med den förra regeringens strategi, som togs så sent som i mars. Det är upp till Sida att bedöma nu och vi kommer ha en fortsatt dialog med Sida.

Beslut om att låta de amerikanska organisationerna hantera Sidamiljonerna togs under den förra regeringen.

– Vi kan bara påverka framåt. Vi har gett tydliga instruktioner till Sida i ett regleringsbrev om att allt svenskt bistånd alltid ska motiveras av fattigdomsbekämpning och genomsyras av miljö- och jämställdhetsperspektiv. Inget får motverka det yttersta målet med biståndet: att skapa ett hållbart samhälle, både socialt och miljömässigt. Det är det som gäller. Vi kommer jobba vidare med att vara tydliga med att det är vad vi förväntar oss, säger Lövin och fortsätter:

UD-nätverk okänt för Lövin

– Sida ska också ta hänsyn till dessa perspektiv i sina organisationsbedömningar. Det är viktigt att man tittar på intressen som kan ligga bakom när man beslutar om olika projekt, och att de intressena inte går på tvärs med de prioriteringar som vi har.

Tidigare biståndsminister Gunilla Carlsson (M) har uppgett att en av de amerikanska organisationerna, Eurasia Foundation, har lagt stor energi på att bygga upp ett nätverk av UD-medarbetare "för att kunna rådge eller finnas tillgängliga som delar i en infrastruktur kring den här organisationen". Enligt Carlsson har även hon själv tillfrågats om att ingå i nätverket.

Om det säger Lövin:

– Det har jag aldrig hört talats om. Om det stämmer är det klart att man måste titta mycket närmare på det, och vad som ligger i den typen av uppgifter.

Vill utreda ministerstyre

Isabella Lövin påpekar att hon inte kan verka genom ministerstyre: att det är Sida som fattar beslut om sina projekt.

– Det är myndighetens självständiga roll, och det är viktigt att framhålla. Vi har olika funktioner. Vi står för den politiska inriktningen.

Den förra regeringen tog aktivt del i att avtal slöts med åtminstone en av de amerikanska organisationerna, har Aftonbladet kunnat avslöja. Gunilla Carlsson utlovade Sidamiljoner i ett brev till Eurasia Foundation 2007, som blev till beslutsunderlag för Sida som två månader därpå slöt det inledande avtalet.

– De uppgifterna får man bedöma nu, huruvida det är förenligt med en ministerroll att man gör så.

ARTIKELN HANDLAR OM