Löfven pressas – om tudelad föräldraförsäkring

NYHETER

Stefan Löfven kan räkna med att få gå en tuff match om föräldraförsäkringen i vår.

Inför kongressen i maj kräver partidistriktet i Stockholm att dagarna ska delas lika mellan föräldrarna.

– Så länge staten inte har ett jämställt försäkringssystem kan vi inte tro att arbetsmarknaden eller hemlivet ska vara det, säger Veronica Palm, distriktets ordförande.

Foto: TT

Socialdemokraterna håller kongress i Västerås i maj. Högst upp på dagordningen står jobbpolitik och folkrörelsearbete.

En av de frågor som kan väntas orsaka störst rabalder är den politiskt känsliga frågan om föräldraförsäkringen. Inom S har länge funnits en splittring mellan dem som anser att det är föräldrarna själva som måste få bestämma över dagarna och dem som vill individualisera försäkringen fullt ut. På kongressen för två år sedan landade partiets beslut i en kompromiss mellan båda grupperna – en tredelning som ett första steg mot ett jämställt uttag.

Löfven feminist på FN-nivå

Därmed kan statsminister Stefan Löfven komma att få en feministisk strid på halsen. Något som går på tvärsen med hans nya FN-uppdrag som världsledare för män och jämställdhet inom kampanjen #HeForShe.

Ett av landets rödaste S-distrikt, Stockholm stad, blev klart med sina motioner inför partikongressen i går och kommer att lämna in sina skrivningar till den socialdemokratiska partistyrelsen i slutet av veckan. Distriktet har en feministisk profil på sina skrivningar.

Bland annat slår Stockholm fast att ett jämt uttag av föräldraförsäkringen är en förutsättning för allas lika möjligheter på arbetsmarknaden och kräver därför en halvering av dagarna mellan föräldrarna, utan möjlighet till att överlåta dagar till varandra.

– Vi tror att det är nödvändigt att ta rejäla steg framåt. Det räcker inte med att dutta lite och lägga till någon månad här och där. Så länge staten inte har ett jämställt försäkringssystem kan vi inte tro att arbetsmarknaden eller hemlivet ska vara det, säger Palm.

Hoppas driva på partiet

Förhoppningen från S-distriktet i Stockholm är att deras motion ska starta den interna partidebatten om föräldraförsäkringen på nytt.

– Jag hoppas att den här motionen ska göra att vi på den här kongressen kommer betydligt längre än vi gjorde på den förra, säger Palm.

Men Stefan Löfven kan också komma att få det svettigt i en rad av sina andra profilfrågor.

Statsministern har gång på gång framhållit vikten av att Sverige får upp andelen arbetade timmar och att fler jobbar.

S-distriktet i Stockholm vill gå åt motsatt håll – mot minskad arbetstid.

– Vi kan inte bara arbeta, vi måste må bra också, säger Palm.

I motionen från Stockholms stad framhålls att en generell arbetstidsförkortning, kompletterad med fungerande barnomsorg på obekväm arbetstid, bör vara målet. Men man påpekar att det inte får ske till priset av ökad arbetsbelastning och sjunkande inkomster.

Vill ändra lönesättningen

S-distriktet föreslår även en rad förändringar av LAS, Lagen om anställningsskydd. Bland annat vill man ta bort möjligheterna till undantag, allmän visstidsanställning och att kunna stapla visstider på varandra.

Dessutom vill man ge facken veto mot övertid och hitta nya vägar för lönesättningen då man menar att dagens modell, där industrin sätter märke, inte fungerar för delar av arbetsmarknaden och särskilt missgynnar kvinnor.

Veronica Palm menar att S-distriktet nu hoppas kunna driva både partiet och S/MP-regeringen i en mer progressiv och feministisk riktning.

– Det vore tjänstefel att inte utveckla politiken när det är mindre än ett år efter valet och vi har vunnit regeringsmakten. Att vara ett feministiskt parti förpliktigar. Då kan man inte bara vara det i partiprogrammet, då måste man vara det i jobbpolitiken framförallt, säger hon.

ARTIKELN HANDLAR OM