Storvinnare på ditt bolån

4 av 10 kronor av räntan blir ren vinst för Nordea

1 av 12 | Foto: GUSTAV MÅRTENSSON
Nordea gör storvinst.
NYHETER

Mer än en tredjedel av Nordeakundernas bolånekostnader är ren vinst för banken.

Nu chockhöjs arvodena för bankens styrelseledamöter.

– Det stämmer att vi i dag har något högre marginaler på bolån, säger Nordeas pressekreterare Petter Brunnberg.

Nordeas bokslut visar att bankens vinst förra året var 31 miljarder kronor. Aktie­utdelningen höjs rejält - från 0,43 euro till 0,62 euro per aktie, en höjning på 44 procent. Dessutom visar det sig att styrelsens ledamöter föreslås få en arvodeshöjning på 15,5 procent.

Samtidigt avslöjas siffror som visar att fyra av tio kronor som du betalar för ditt bolån är ren vinst för Nordea.

– Det är en väldigt hög marginal. Före finanskrisen var samma marginal mellan fem och tio procent. Efter finanskrisen har de lyckats ta ut mycket högre marginaler. När räntan är låg som nu så blir marginalerna väldigt stora, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarna, som tagit fram uppgiften om den höga lånemarginalen.

Anledningen till att bankens vinstmarginal blivit högre trots det låga ränte­läget är att deras upplåningskostnad har sänkts mer än dina boräntor.

Daniel Liljeberg är kritisk till den höga vinsten på 31 miljarder:

– Särskilt med tanke på att räntan är låg. Då borde bankerna tjäna mindre på lån. Men de upprätthåller en väldigt hög lönsamhet.

”Kommer att hjälpa”

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) kritiserar att aktieutdelningen höjs med 44 procent:

– Jag kan förstå att det sticker i ögonen på bankkunderna. Det är ett tecken på att vi behöver förbättra möjligheterna för bolånetagare att kunna göra en bättre avvägning av sina affärer och kunna få en bättre deal med banken.

Bolund poängterar att Finansinspektionen snart kommer att lämna uppgifter om snittlånekostnaderna för bankerna, vilket kommer att hjälpa kunderna när de förhandlar bolån:

– Det kommer att hjälpa kunderna att få en bättre situation på marknaden.

Även finansmarknads­ministern är kritisk till Nordeas­ höga vinst:

– En av anledningarna till att man gör stora vinster är att den förra regeringen sänkte bolagsskatten, vilket ju gav ett antal miljarder till finanssektorn. Vi har förslag från den här regeringen att införa en bankskatt så att vi tar tillbaka en del av de pengar­na och kan göra satsningar och investeringar.

”Kan inte ta ställning”

Däremot har Bolund ingen synpunkt på att styrelse­arvodena höjs med 15,5 procent.

Han poängterar att staten inte längre är delägare ­ i Nordea. Petter Brunnberg, pressekreterare på Nordea, vill inte heller kommentera höjningen av arvodena:

– Ersättningar till styrelsen är en fråga för aktieägarna, det kan inte Nordea ta ställning till, säger han.

När det gäller de höga vinstmarginalerna på bolån säger Brunnberg:

– Det stämmer att vi i dag har något högre marginaler på bolån. Det används bland annat till att täcka kostnader kopplade till nya regleringar. Men vi är en stor bank med många olika produkter. Ser man till de samlade marginalerna på in- och utlåning, det så kallade räntenettot, så ökar det inte.

SÅ MYCKET TJÄNAR NORDEAS AKTIEÄGARE PÅ DINA LÅN

Pengaregnet från Nordea ger aktieägarna totalt 23 miljarder kronor att dela på.

Bland storägarna som nu får 44 procent mer i utdelning per aktie finns det finländska finansbolaget Sampo som äger 21,2 procent av Nordea. Sampos största privata ägare är i sin tur ”Nordea-kungen” Björn Wahlroos vilket gör att han får del av vinsten också den vägen.

Exempel på andra storägare i Nordea är Norska oljefonden och Saudi Arabian Monetary Agency, som är den saudiarabiska diktaturens centralbank.

Samtidigt får banken hård kritik för sina höga vinstmarginaler – som slår direkt mot ett mycket stort antal bolånekunder över hela Sverige.

Enligt Villaägarnas chefsekonom Daniel Liljeberg är 0,68 procentenheter av Nordeas boränta ren vinst för banken om man räknar med en tremånaders boränta på 1,70 procent.

Det betyder att fyra av tio kronor du betalar i ränta är ren och skär förtjänst för Nordea.
 

Så här mycket går direkt till Nordeas vinstpott varje år om du har följande bolån:

Lån på 4 miljoner kronor: 27 200 kronor

Lån på 3,5 miljoner kronor: 23 800 kronor

Lån på 3 miljoner kronor: 20 400 kronor

Lån på 2,5 miljoner kronor: 17 000 kronor

Lån på 2 miljoner kronor: 13 600 kronor
 

Källa: Villaägarna. Enligt chefsekonom Daniel Liljeberg bygger utredningen på Finansinspektionens tidigare siffra på en vinstmarginal på 0,6 i kombination med nu fallande upplåningskostnader för banken.

ARTIKELN HANDLAR OM