Ministern KU-anmäls efter Sidaavslöjande

1 av 3
Dåvarande biståndsminister Gunilla Carlsson (M) skrev i oktober 2007 ett brev till Eurasia Foundation där hon å Sidas och Sveriges vägnar utlovade ett bidrag på motsvarande 23 miljoner kronor för tre år till organisationen.
NYHETER

Ex-biståndsminister Gunilla Carlsson (M) utlovade Sidamiljoner till en amerikansk organisation kopplad till oljeindustrin.

Dessutom uppger hon att organisationen har ett nätverk av kontakter inom UD.

Efter Aftonbladets avslöjande KU-anmäls Carlsson av riksdagsledamoten Hans Hoff (S).

– KU måste utreda om ministern gjort sig skyldig till ministerstyre, säger han.

Aftonbladet har avslöjat att 95 miljoner kronor av Sidas biståndspengar sedan 2007 gått till tre amerikanska organisationer: National Democratic Institute, NDI, Eurasia Foundation, EF, och dess dotterorganisation Eurasia Partnership Foundation, EPF, för projekt i Georgien.

Utlovade Sidamiljoner

Organisationerna har starka kopplingar till oljeindustrin, som har högt intresse av regionen på grund av den stora oljepipeline som går från Kaspiska havet till Medelhavet via Georgien.

Miljoner av Sidakronorna har via dessa organisationer gått till att köpa politiska medieinslag i georgisk media, och även till ett speciellt ledarskapsprogram som stöttar utvalda politiker i deras valkampanjer.

Dåvarande biståndsminister Gunilla Carlsson (M) skrev i oktober 2007 ett brev till Eurasia Foundation där hon å Sidas och Sveriges vägnar utlovade ett bidrag på motsvarande 23 miljoner kronor för tre år till organisationen.

Sida, som ska vara en myndighet fri från politiskt styre, anger i sitt beslutsunderlag för avtalet som därefter slöts med EF, att UD "visat starkt intresse för projektet", eftersom EP har ett gott rykte där, och att samarbetet är ett "tillfälle för tätare kontakter mellan Sverige och USA".

Carlsson uppger även för Aftonbladet att EF har arbetat upp ett nätverk av kontakter inom UD, och att även hon själv tillfrågats om att ingå i nätverket.

Ministerstyre ska utredas

Nuvarande biståndsminister Isabella Lövin (MP) har efter Aftonbladets avslöjande krävt besked från Sida om avtalen med de amerikanska organisatonerna i Georgien, och meddelat att saken ska utredas. Hon ifrågasätter även Carlssons inblandning.

Socialdemokratiska riksdagsledamoten Hans Hoff väljer nu även att anmäla Carlsson till konstitutionsutskottet, KU, för granskning av hennes inblandning i Sidaavtalen i Georgien.

I sin anmälan tar han upp att ministerstyre inte är förenligt med regeringsformen.

"Mot bakgrund av uppgifterna som kan ge uppfattningen att biståndsministern har påverkat Sidas beslut om att bevilja dessa medel till berörda organisationer, vill jag att konstitutionsutskottet granskar om det har förekommit ministerstyre gentemot Sida från berört statsråd i detta ärendes hantering", skriver han i sin anmälan.

– Regeringens och ministerns inblandning måste utredas, säger Hoff.

– Den konstitutionella granskningen är begränsad. Sedan är det klart, när man läser det här är det otroligt viktigt att varje myndighet har uppföljning och kontroll. Ytterst är det även regeringen som har ansvar för att myndigheterna använder de avvisade pengarna används i enlighet med vad som avsetts. Det kan inte KU titta på, men däremot Riksrevision eller om det är allvarligt, Riksenheten mot korruption.