Fick 108 elchocker – trots minnesproblem

Nu anmäler Camilla vården

Foto: AP
ECT ges främst vid djupa depressioner när inget annat hjälper.
NYHETER

Camilla, 22, fick totalt 108 elchocker – trots minnesproblem.

Nu anmäler hon länspsykiatrin i Norrland till IVO.

– Jag har fått bestående minnesstörningar. De sa att minnet skulle bli bättre längre fram, men det har det ju inte blivit, säger hon.

Camilla hade en mycket traumatisk barndom. Från sex års ålder bodde hon i olika familjehem och hos sina farföräldrar. Hon drabbades tidigt av psykisk ohälsa.

Dagen efter sin 18-årsdag blev hon inlåst inom rättspsykiatrin, därför att den vanliga psykiatrin ansåg sig oförmögen att hantera hennes svåra problem. Hon tvångsvårdades i nästan tre år inom Psykiatrin länsgemensam i Öjebyn i Norrbottens läns landsting.

Inom några år dog flera av hennes vänner och närstående. Camilla var djupt deprimerad. Hon gjorde flera allvarliga självmordsförsök. Mediciner hjälpte inte. Hon ordinerades därför ECT-behandlingar. Hon fick 61 elchocker 2012.

– Jag hade fått lite elchocker tidigare, men det var på Öjebyn som det urartade, säger hon.

”Var som en dement”

Tester visade att hennes minne hade påverkats.

– De negativa effekterna kom ganska snabbt, minnet särskilt. Jag var som en dement nästan. De sa att minnet skulle komma tillbaka.

ECT-behandlingarna avbröts, men återupptogs redan efter två månader. Camilla fick ytterligare 47 elchocker. I mars 2013 hade hon fått 108 behandlingar.

En god vän anmälde vårdgivaren till IVO, Inspektionen för vård och omsorg 2012. I beslutet i oktober 2013 fick vårdgivaren skarp kritik.

IVO bedömde att de extremt långa serierna av ECT utsatt Camilla för risker. Att ECT-behandlingen inte överensstämde med vetenskap och beprövad erfarenhet. Att vårdgivaren inte uppfyllt kraven på god vård. Hennes tillstånd hade inte nämnvärt förbättrats av alla elchocker och hon hade kvarstående psykiska symptom.

Koncentrationsförmågan sämre

Två år efter den sista elchocken anmäler nu Camilla själv vårdsgivaren till IVO på grund av bestående minnesstörningar.

– Varför fortsatte de och gav 47 ECT-behandlingar till? säger hon.

Hon har "klart försämrat minne" och koncentrationsförmåga, har glömt bort delar av sin barndom och har betydligt svårare med inlärning.

– Det som hänt en vecka tillbaka minns jag inte. Om jag ska komma ihåg något viktigt kan jag glömma det. Om det är något jag måste komma ihåg så måste det röra sig om något stort, inte småsaker.

Per-Axel Karlsson, cheföverläkare på Psykiatrin länsgemensam i Öjebyn, försvarar sitt beslut att ge Camilla 108 elchocker.

– Det var det enda som hjälpte. Det hjälpte inte fullständigt, men till ganska stor del. Skillnaden jämfört med innan var påtaglig. Hon blev så pass mycket bättre att det gick att resonera om en framtid, säger han.

Camilla är upprörd över att behandlingen fick fortsätta.

– Jag tycker det var fel. Det är hemskt att det skulle behöva gå så här långt, säger hon.

FAKTA

ECT - elchocker

■ ■ Elektrokonvulsiv terapi. Syftar till att minska psykiska symptom. Med elektrisk stimulering framkallas ett epileptiskt anfall i hjärnan under en halv minut, i narkos.

■ ■ 2013 behandlades 3 972 patienter i Sverige, varav 90 procent för depression.

■ ■ Medianen var sju elchocker per serie.

■ ■ I 75 procent av behandlingsserierna blev patienterna mycket eller väldigt mycket förbättrade.

■ ■ En vanlig biverkan är att minnet försämras kortvarigt. 29 procent fick sämre minne, medan 19 procent fick bättre minne inom en vecka efter avslutad behandling.

Källor: Region Örebro län: "Prognosen efter Elektrokonvulsiv terapi"; Kvalitetsregister ECT: "Årsrapport 2013".

ARTIKELN HANDLAR OM