Minnesstörningar vanligt vid elchocker

Experten: "Men det är övergående"

Foto: AP
ECT ges främst vid djupa depressioner när inget annat hjälper.
NYHETER

En tredjedel av alla patienter får kortvariga minnesstörningar i samband med elbehandling.

– Det är övergående, säger Axel Nordenskjöld, forskare i ECT.

ECT ges främst vid djupa depressioner när inget annat hjälper. Forskaren och överläkaren Axel Nordenskjöld i Örebro har i sin avhandling visat att elbehandling ger bra effekt, speciellt vid djup depression.

– Ungefär åtta av tio blir påtagligt förbättrade. En stor del av de övriga blir något förbättrade, säger han.

Finns det inga risker?

– Riskerna är små generellt. Man kan få minnesstörningar. De är i de allra flesta fall övergående, men det finns fallrapporter om långvariga minnesstörningar där orsaken är okänd.

En tredjedel av patienterna har minnesstörningar upp till en vecka efter avslutad behandling. Några månader senare brukar dock minnet fungera bättre hos de flesta, än före ECT-behandlingarna.

 – Det kommer sig antagligen av att depressionen blivit bättre.

Enligt Nordenskjöld finns ingen övre gräns för antalet elchocker man kan ge. Det är dock mycket ovanligt med mer än 20 till 30 ECT i en serie. Vanligast är sex till nio behandlingar. Ibland krävs underhållsbehandling en gång i veckan eller varannan vecka en längre period.

Är inte 108 elchocker som Camilla fick extremt mycket?

 – Ja det är mycket, men inte unikt. Det finns de som fått tusen behandlingar under hela livet. Det är internationellt och det finns inga skador rapporterade.

I beslutet från IVO 2013 gällande vården av Camilla uppger dock Axel Nordensköljd att det inte kan uteslutas att det kan finnas särskilda risker med långa serier ECT flera gånger i veckan.

– Det är viktigt att patienters upplevelser tas på allvar. Vården ska följas upp och oväntade händelser och biverkningar registreras. Därför finns ett kvalitetsregister för ECT.

FAKTA

ECT - elchocker

■ ■ Elektrokonvulsiv terapi. Syftar till att minska psykiska symptom. Med elektrisk stimulering framkallas ett epileptiskt anfall i hjärnan under en halv minut, i narkos.

■ ■ 2013 behandlades 3 972 patienter i Sverige, varav 90 procent för depression.

■ ■ Medianen var sju elchocker per serie.

■ ■ I 75 procent av behandlingsserierna blev patienterna mycket eller väldigt mycket förbättrade.

■ ■ En vanlig biverkan är att minnet försämras kortvarigt. 29 procent fick sämre minne, medan 19 procent fick bättre minne inom en vecka efter avslutad behandling.

Källor: Region Örebro län: "Prognosen efter Elektrokonvulsiv terapi"; Kvalitetsregister ECT: "Årsrapport 2013".

ARTIKELN HANDLAR OM