Så ska de försöka tvinga Lööf att bli ännu liberalare

1 av 3
Annie Lööf (C).
NYHETER

I dag samlas 600 centerpartister för kommundagar i Norrköping.

Samtidigt inleds ett arbete av en intern grupp för att tvinga partiet och C-ledaren Annie Lööf i en liberalare riktning.

Det handlar både om att internt lobba för att partiet ska säga ja till medlemskap i Nato samt att och man måste våga gå fram med djärvare jobbförslag.

Hannes Hervieu (C), Centerstudenters ordförande.

När Centerpartiet i dag inleder sina kommundagar i Norrköping är det framför allt integrationsfrågan som det pratas om, både i partiet och i de övriga Allianspartierna. I höst ska centerpartisterna besluta om ny politik på sin stämma i Falun. Då läggs grunden för den politik man ska gå till val på 2018.

Redan nu är arbetet på sina håll i full gång med att mejsla fram politiska förslag - och dessutom lobba för dem. I och med kommundagarna inleder Centerstudenter en påverkankampanj som har som mål att göra Centerpartiet till ett ännu liberalare parti.

– Vi tycker att partiet går åt rätt håll, men vi tycker att det måste gå fortare. Vi ser att vi i Centerstudenter under året har byggt upp ett ganska stort förtroende internt i partiet. Nu är det viktigt att vi jobbar strategiskt inför stämman i höst, säger Centerstudenters ordförande Hannes Hervieu.

Ska lobba på flera olika sätt

C-studenterna har tagit fram en strategi där man via opinionsbildning, möten, personliga kontakter och digital närvaro ska försöka påverka politiken när det gäller jobb, försvar och högre utbildning.

På jobbområdet handlar det bland annat om att försöka få partiet att på ett hårdare sätt lyfta sänkta trösklar och sänkt skatt.

– Vi tycker det är uppenbart att borgerliga partier måste kunna gå fram och säga att sänkt skatt på arbete är bra för Sverige. Centerpartiet behöver också ett bredare systemkritiskt förhållningssätt på arbetsmarknaden. Vi ska inte bara prata små företag utan även om hur det fungerar i offentlig sektor och med matchning, säger Hannes Hervieu.

Ska verka för att partiet svänger om Nato

Nyligen stod det klart att C, som i dag är emot att Sverige ska gå med i försvarsalliansen Nato, vill att det ska föras en förutsättningslös utredning av vad ett medlemskap skulle innebära. Det är i dag alla allianspartier för.

Om centerstudenterna får som de vill kommer partiet att ändra uppfattning på stämman redan i höst.

– Sverige har inte förmågan att att skapa säkerhet i vårt närområde. Det är inte bara u-båtsjakter och luftkränkningar utan något vi sett under en längre period. Det andra är att vi tycker att det är fegt att värna alliansfrihet, som framför allt Socialdemokraterna lyfter fram, säger Hervieu.

"Vacklar mest"

Han nämner också att fler svenskar i dag är positiva till medlemskap i Nato än tidigare.

– Vi är dessutom det parti i Alliansen som nu vacklar mest och man vill nog nog inte vara det partiet som sinkar den här frågan.

På Centerstudenternas stämma i april ska man slå fast exakt hur det reformprogram man vill se ska se ut.

– Sedan kommer vi åka till stämman i höst med målet att vinna politiska segrar, säger Hervieu.

FAKTA

Centerpartiets kommundagar

• I dag och i morgon träffas cirka 600 centerpartister på partiets kommundagar i Norrköping.

• Klockan 10.20 håller partiledaren Annie Lööf inledningstal.

• Sedan tidigare är det känt, enligt SVT, att mycket kommer att handla om partiets förslag på ny integrationspolitik. Det handlar om

1. Erbjud sysselsättning på alla asylboenden

2. Tidigare inventering och validering asylsökands kompetens

3. Partiet vill göra om etableringsstödet så att det lönar sig att arbeta mer.

ARTIKELN HANDLAR OM