Larm: Muterad ebola kan bli mer smittsam

NYHETER

Ebolaviruset muterar.

Det kan leda till att det blir mer smittsamt.

Vi vet att viruset förändras ganska mycket, säger genetikern Anavaj Sakuntabhai till BBC News.

Foto: AFP

Över 8 800 människor har dött av ebola och över 22 000 har smittats av viruset, nästan uteslutande i västra Afrika.

Forskare har kontinuerligt tagit blodprov på smittade personer, både från de som senare avlidit och de som överlevt sjukdomen.

Vid Pasteurinstitutet i Frankrike har man nu kommit fram till att virusets genetiska kod förändrats på ett betydande sätt. Man är osäker på vad mutationerna kommer att innebära men är rädda för att viruset kan komma att spridas enklare mellan personer. En sådan mutation tros vara att alla personer inte insjuknar som får viruset.

– De här människorna kan sprida viruset enklare, men det är ännu osäkert. Ett virus kan förändras på ett sätt som gör det mindre dödligt, men mer smittsamt. Det är en sak som vi är rädda för, säger Anavaj Sakuntabhai.

– Vi vet att asymptomatiska fall inträffar...men om vi ser fler sådana nu än vid tidigare utbrott är svårt att vara säker på, säger dock professor Jonathan Ball, virolog vid universitetet i Nottingham.

Kan bli resistent

Vid tidigare ebolautbrott har långt färre personer smittats. I den rådande epidemin har viruset kunnat genomgå flera generationer och kunnat utvecklas mycket mer då det passerat flera personer, rapporterar Sky News.

De menar att ebola kan bli resistent mot symptomlindrande läkemedel och de vaccin som just nu utvecklas.

Att virus förändras över tid är inget ovanligt. Ebola är ett RNA-virus, liksom hiv- och influensaviruset, vilka muterar snabbt. Forskarna säger att det är mycket otroligt att ebolaviruset skulle bli luftburet genom mutationerna, något som har förts fram som en stor fara med eventuella förändringar i viruset.

– Inget blodburet virus, som hiv eller hepatit B, har någonsin visat några tecken på att bli luftburet. Mutationen skulle behöva vara väldigt stor, säger professor David Heyman, expert på infektionssjukdomar.

”Inte under kontroll”

Den senaste tiden har antalet som insjuknar i ebola sjunkit vecka för vecka. Nu är infektionshastigheten bara en sjättedel av den som rådde i oktober.

– Antalet fall minskar vecka för vecka och når nollan på många platser. Men vi ser fortfarande hur det blossar upp ibland. Epidemin är ännu inte under kontroll, säger FN:s ebolakoordinator David Nabarro.

Forskningsresultaten från Frankrike kommer hjälpa till i utvecklingen av vaccin mot ebola. Teamet i Paris utvecklar just nu två typer av ebola-vaccin. Ett är ett modifierat vaccin mot mässling. Idén är att det ska skydda mot båda sjukdomarna.

ARTIKELN HANDLAR OM