”Så får flyktingarna bättre mottagande”

Foto: Andreas Bardell
Annie Lööf
NYHETER

Centerpartiet vill förändra flyktingmottagandet.

På SVD Brännpunkt skriver Annie Lööf och Johanna Jönsson att kommunerna ska ersättas för sina kostnader kopplade till bland annat asylboenden.

Det ska också bli enklare för nyanlända att få en första bostad.

Efter att Göran Hägglund och Jan Björklund gjort migrationspolitiska utspel är det i dag Annie Lööfs tur. I samband med att Centerpartiets kommundagar i dag inleds så skriver hon, tillsammans med den integrationspolitiska talespersonen Johanna Jönsson, på Svenska Dagbladets debatt-sida Brännpunkt om hur kommuner ska kunna ta emot flyktingar på ett värdigt sätt.

Lööf och Jönsson skriver att ”Sverige ska fortsätta vara en tygg hamn för de som flyr från krig och förföljelse, men det bristfälliga mottagande som vi i dag ser har utvecklats till en av de verkligt stora samhällsutmaningarna vårt land står inför. Situationen har vuxit fram under decennier och flera regeringar bär ansvaret”.

De menar att problem med hur flyktingar skickas runt i Sverige, bristfälliga boenden och dålig uppfångning av flyktingars kompetens måste lösas.

Sprida ut placeringen

För att komma till rätta med problemen vill man ge kommunerna dit flyktingar kommer bättre förutsättningar.

Lööf och Jönsson vill se reformer som gör att kommunerna kompenseras ekonomiskt för de kostnader man har för bland annat skola och socialtjänst kopplat till asylboenden, kommunplaceringar och anhöriga.

Samverkan mellan Migrationsverket och kommunerna måste också bli bättre, menar Lööf och Jönsson. I och med att verket nu har möjlighet att driva boenden i egen regi vill man se upphandlingar som sprider utplaceringen av asylsökande jämnt över landet.

Kommuner in som hyresgarant

Centerpartisterna vill att det ska bli enklare för nyanlända att få ett första hyreskontrakt. Att sitta fast på ett asylboende är förödande för en människas drivkrafter, skriver de. Därför vill de att kommuner i högre utsträckning går in som garant gentemot hyresvärdar i bostäder som erbjuds nyanlända med uppehållstillstånd och som omfattas av etableringsstöd. Kommunernas ekonomiska risk ska garanteras av staten med hjälp av exempelvis kreditgarantier, skriver Lööf och Jönsson.

Slutligen vill de också reformera beräkningsgrunden för läns- och kommuntal. Man vill få till ett jämnare mottagande över hela Sverige och därför måste hänsyn tas till exempelvis flyktingar i eget boende när läns- och kommuntal fastställs.

ARTIKELN HANDLAR OM