Dansade bugg med vårdpersonal - föll ner och dog

NYHETER

Personalen på ett demensboende i Katrineholm bjöd upp brukarna till dans.

Under en bugg föll både vårdaren och en äldre person – som senare avled.

Enligt flera vittnen ville brukaren inte alls dansa.

– Det är oerhört tragiskt, säger Per Enarsson förvaltningschef på kommunen.

Vet du mer? Kontakta Aftonbladet!

Det var den 20 maj 2014 som den inskrivna i demensboendet och vårdaren var på en danstillställning.

Personen ville inte dansa vid det tillfället även om hen annars tyckte om det.

Men flera vittnen, anställda och patienter, vittnade om att personen blev övertalad av sin vårdare:

Dansen var ”oaktsam” och mer än vad patienten ”förväntades klara av”, står det i anmälan som Katrineholm kommun själva gjorde till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Dansade på asfalt i sandaler

I samband med fallet på asfalt fick patienten, som ska ha burit sandaler, en fraktur och tvingades till operation. Personen avled på sjukhus några dagar senare.

Ansvarig chef kontaktades först dagen efter.

IVO:s utredning visar att flera anställda var oroliga och ville stoppa dansen, men inte vågade.

IVO konstaterar att just det är en bidragande orsak till olyckan.

Men framförallt att den vårdare som buggade rycktes med och inte upptäckte att det gick för fort för den boende på hemmet.

IVO:s konstaterar i sitt beslut att personalen på boendet vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra liknande olyckor – personalen har fått lära sig vikten av att gripa in och stoppa aktiviteter som kan skada brukarna.

”Aldrig varit med om liknande olycka”

Per Enarsson förvaltningschef på Katrineholms kommun, vill inte berätta några detaljer om fallet.

– Jag går inte in på vilka konsekvenser det har fått för den anställde, mer än att det har vidtagits arbetsrättsliga åtgärder.

Han vill inte heller säga någonting om brukaren eller hur dennes familj reagerat.

– Det är ett demensboende för äldre, är allting jag kan berätta.

Han säger också att han aldrig varit med om någonting liknade under sin långa karriär.

– Det är oerhört tragiskt att en person ska dö under sådana former. Det var tänkt att det skulle vara en trevlig tillställning, säger Per Enarsson.

ARTIKELN HANDLAR OM