Så vill Centerpartiet lösa integrationsfrågan

1 av 4 | Foto: JERKER IVARSSON
NYHETER

NORRKÖPING. Nu lyfter även Centerpartiet upp integrationen - som blivit en av de hetaste frågorna.

Bland annat vill man att nyanlända ska få praktik till lägre lön, samtidigt som de lär sig svenska på arbetsplatsen.

– Integrationsfrågan är en av de största samhällsutmaningarna, säger partiledaren Annie Lööf.

När Annie Lööf i dag sparkade i gång Centerpartiets kommundagar i Norrköping med ett tal lyfte hon upp den fråga som diskuterats allt flitigare på sistone - integrationen. Hon kallade frågan "en av de största samhällsutmaningarna" och pekade på den historiskt stora vågen av flyktingar från krigshärjade länder.

– Vår integration håller inte måttet. Det ska vi inte blunda för, sa hon.

I samband med kommundagarna presenterar partiet en ny rapport med 20 förslag på hur integrationen ska förbättras. På en efterföljande presskonferens gick Lööf igenom förslagen, varav några presenterats under veckan.

Kommuner ska ersättas fullt ut

Den mest omfattande satsningen man vill se rent ekonomiskt handlar om att kommuner som tar emot flyktingar ska kompenserar ekonomiskt för det fullt ut. Enligt C ska det kosta mellan 750 miljoner kronor och en miljard per år.

– Jag tycker att det är rimligt att om kommunerna erbjuder skolgång, vilket de är skyldiga till, ska de kompenseras för de utgifter an har där. Jag tycker också det är rimligt att vi har ett värdigt mottagande av flyktingar, men då ska också kommunerna som har ansvar för det få full kompensation, säger Lööf.

Dessutom vill Centerpartiet att kommunerna ska bli mer delaktiga i den process som föregår att flyktingar kommer dit.

Bland integrationsförslagen handlar många om jobben. Där vill Centerpartiet att det införs en "lära-svenska-praktik" i samröre med arbetsmarknads parter. Tanken är att nyanlända ska få praktik med lägre lön samtidigt som de får svenskundervisning på jobbet.

– Jobb och språk är de viktigaste nycklarna till integration. Får man möjlighet att praktisera några dagar i veckan och lära sig svenska på jobbet och sedan läsa svenska via SFI på kvällen, får man både språket och arbetskontakter, säger Annie Lööf.

Tanken är att systemet ska fungera på samma sätt som YA-jobben som den förra regeringen införde för Sveriges unga, där arbete kombineras med utbildning. Systemet har dock kritiserats eftersom för att inte leverera så många jobb.

Vet inte hur många jobb det ger

Lööf vet dock inte hur många jobb en "lära-svenska-praktik" skulle kunna leda till.

– Det är helt omöjligt att säga idag. Men jag tycker det är viktigt att använda de verktyg som i dag finns. Det vore ett sätt att kunna kombinera språk och jobb, säger hon.

Nyligen har både Kristdemokraterna och Folkpartiet gjort utspel kring integrationspolitiken och Moderaterna tillsatt en arbetsgrupp på området.

– Vi har gjort en hel del under åren i Alliansregeringen också. Bland annat införde vi RUT och sänkningen av restaurangmoms som har skapat många jobb till människor från andra länder. Men vi behöver göra mer nu när flyktingströmmen tilltar. Då krävs det stora reformer, dels för att få fler värdiga boenden och korta vägen till jobb, säger Lööf.

Både KD och FP har öppnat för att ta bort den generella rätten till permanent uppehållstillstånd. Men den vägen vill Centerpartiet inte gå ännu.

– Vi tycker det är bra att när man kommer till Sverige från ett krigshärjat land som Syrien så ska man veta att man får permanent uppehållstillstånd. Det skapar trygghet och större enkelhet att få jobb om man vet att barnen får börja förskolan. I dagsläget är vi inte intresserade av att ändra det regelverket, säger Lööf.

FAKTA

Några förslag ur Centerpartiet integrationsrapport

Jobb:

• Införa lära-svenska-praktik

• Införa stegvis avtrappning av etableringsstödet om man får jobb

• Inled validering av kunskaper från första dagen

• Reformera arbetsrätten

Boende

• Inför en "första-boende-garanti" vid kommunmottagandet

• Bygg tillfälliga modullägenheter

• Bättre upphandlingar för asylboenden med krav på kvalitet och tillsyn

• Erbjud sysselsättning på alla asylboenden

Mottagandet av flyktingar

• Inför intensivkurser i svenska för alla nyanlända barn

• Full ekonomisk ersättning till kommunerna

• Krav på tidigare samverkan med Migrationsverket

ARTIKELN HANDLAR OM