Forskare backar från Big Bang-”eko”

Foto: AP
NYHETER

Förra året trodde forskare att de upptäckt ett ”eko från Big Bang”.

Samma forskare drar nu tillbaka sin upptäckt.

Då beskrevs ekot som det största fyndet inom rymdforskningen på decennier. Man menade att det kunde hjälpa till att förklara hur universum skapades för 14 miljarder år sedan.

Ekot som man hittat med hjälp av ett teleskop vid Sydpolen bestod av gravitationsvågor från det ögonblick då universum skapades, menade forskarna. Dessa skulle ha spritts efter alltings födelse och fram till i mars förra året gäckat forskarna.

Nu menar dock samma forskare att det inte finns stöd för att gravitationsvågarna, små mikrovågor, verkligen kommer från Big Bang. De kan lika gärna komma från stoft i vår egen galax.

Kom från vår galax

Redan i maj menade vissa forskare att mikrovågorna i själva verket kunde komma från vårt eget galaxstoft. Nu verkar de ha fått rätt.

Det är data från satelliten Planck som gjort att man dragit sig tillbaka från sin tidigare säkra ställning. Datan från Planck visar också hur man i framtiden ska kunna undvika att gå i samma fälla.

Forskarnas slutsatser publiceras av den europeiska rymdorganisationen, ESA.

ARTIKELN HANDLAR OM