SD: Kräv skelettröntgen på flyktingbarn

NYHETER

Flyktingbarn som inte styrker sin ålder med tand- eller handledsröntgen är inte välkomna i Laholm. Om Sverigedemokraterna får bestämma.

Men metoden är osäker.

– Det kan vara en felmarginal på två till fyra år om man enbart tittar på en röntgenundersökning, säger Carl Bexelius, biträdande rättschef på Migrationsverket.

För att ensamkommande flyktingbarn ska kunna få en god man, gå i skolan, få boende och i vissa fall ett uppehållstillstånd måste de kunna visa Migrationsverket att de är under 18 år gamla. Uppstår tveksamheter kring åldern får den asylsökande göra en ålderutredning.

Nu föreslår Sverigedemokraterna i Laholm att barn som inte kan styrka sin ålder portas från kommunen. SD skriver i en motion att kommunen bör ställa krav på Migrationsverket om att alla som saknar ID-handlingar ska göra en medicinsk åldersbedömning genom tandröntgen och handledsröntgen, enligt Hallandsposten.

Tidningens reporter frågar om de misstänker att ungdomar som kommit till Laholm är äldre än 18 år.

– Nej, inte alls. Vi hoppas verkligen att de inte är det. Men vi tycker att det är angeläget för hela Sverige att det finns en ordentlig kontroll. Man kan se det här som ett nålstick till  Migrationsverket, säger Conny Nilsson (SD) som är ersättare i kommunstyrelsen.

Brottsligt att tvinga barnen

Migrationsverkets biträdande rättschef Carl Bexelius säger att det skulle vara ett direkt lagbrott att tvinga på dem en tand- eller handledsröntgen.

– Förslaget är bakvänt eftersom Migrationsverket inte har en sådan möjlighet. Vi har en asylprocedur som ligger till grund och den har fastslagits av den högsta instansen, Migrationsöverdomstolen. Vi har ingen rätt att genomföra medicinska åldersutredningar av barn, särskilt inte utan deras samtycke, säger han.

Röntgen av tänder och handled är dessutom ett långt ifrån pricksäkert sätt.

–Det finns ingen exakt medicinsk metod för att fastställa den kronologiska åldern för en person.

Det kan vara en felmarginal på två till fyra år om man enbart tittar på en röntgenundersökning, säger Carl Bexelius.

Lägger på luren

När Aftonbladet ringer Conny Nilsson vill han inte förklara närmare hur de tänkt med motionen.

– Migrationsverket följer ju inte regleringsbrevet där det står att de ska öka de medicinska bedömningarna, säger Conny Nilsson till Aftonbladet.

Vilket regleringsbrev?

– I regleringsbrevet från regeringen, säger Conny Nilsson

Det låter konstigt eftersom det inte är Migrationsverkets ansvar. Det är ju upp till den asylsökande att försöka bevisa sin ålder.

– Precis. Men då får du väl läsa på innan du ringer nästa gång.

Men kan du inte berätta mer konkret om ert förslag?

– Nej, jag är nöjd. Tack ska du ha, säger Conny Nilsson och lägger på luren. 

Men i regleringsbrevet står det varken i år eller förra året att Migrationsverket ska se till att göra fler medicinska bedömningar.

"Gå och besök dem"

De flesta fall där ensamkommande barn bedöms vara äldre än 18 år avgörs utan en medicinsk åldersbedömning. Men om det inte går rekommenderar Socialstyrelsen skelettröntgen i kombination med en barnpedriatisk undersökning.

– Där de träffar barnet, pratar och gör en bedömning av den psykosociala utvecklingen och dess uppväxt. Det är komplicerat och tar tid, säger Carl Bexelius.

Aftonbladet har utan framgång sökt Laholms kommunråd Elisabet Babic (M), som till Hallandsposten säger att hon inte tror att åldersfusk är utbrett.

– Jag kan rekommendera att de går och besöker ungdomarna som har kommit hit. Jag har träffat dem och min uppfattning är att det här är ungdomar allihop, säger hon.

Måste bevisa sin identitet

Migrationsverket ska bedöma sannolikheten att asylsökande har den identitet som de uppger - bland annat i fråga om kön, ålder och nationalitet. Bedömningen görs inför beslut om uppehållstillstånd.

Bevisbördan ligger hos den asylsökande. Saknas giltiga ID-handlingar krävs andra bevis.

Medicinsk åldersbedömning, till exempel röntgen av tänder och handleder, samt  pediatrisk undersökning kan vara en del av bevisningen.

Migrationsverket utför inga sådana undersökningar men är skyldiga att informera asylsökande om att de kan göra det på eget initiativ.

Källa: Migrationsverket