Här är farligast att bli sjuk på drömsemestern

NYHETER

International SOS har gjort en karta som visar var riskerna med sjukdomar är störst i världen.

Sverige, Storbritannien och Island är länder där vården rankas högst.

Farorna med sjukdomar kan vara stor i semesterländer som Egypten och Turkiet. 

Har du blivit sjuk utomlands och fått dålig vård?

Kartan rankar vården och visar hur stora riskerna är för sjukdomar i olika delar av världen. Den är i första hand tänkt som ett verktyg olika organisationer, företag, och regeringar ska kunna använda för att förstå hur stora hälsoriskerna är i olika delar av världen.

Hög risk i turistländer

Noterbart är att man bedömer hälsoriskerna som hög i Egypten, och som medelhög i turistländer som Turkiet och Thailand.

Det är sjätte året i rad som International SOS publicerar den här typen av karta.

– Vår medicinska expertis har har upptäckt en förändring när det gäller privat sjukvård i Afrika. Investeringar i flera länder där har gjort att fler nu har tillgång till sjukhus med högre standard, säger Doug Quarry, medicinsk chef på International SOS.

Ska ge färre missuppfattningar

Utan en omfattande undersökning kan det vara svårt för resenärer att avgöra vilka risker de kommer utsättas för då de besöker olika länder, enligt SOS International. Kartan är tänkt att minska klyftan mellan den allmänna uppfattningen om riskerna och hur riskerna faktiskt ser ut i verkligheten.

FAKTA

Så läser du kartan

Brun färg

Stora länder som utvecklas snabbt

Stor skillnad på kvaliteten i sjukvården mellan stora städer – där sjukvården ofta har hög kvalitet – och mindre städer och landsbygd där kvaliteten på sjukvården är sämre.

Grön färg

Låg risk

Genomgående internationell standard på vården. Specialistsjukvård är allmänt tillgänglig. Bra akutsjukvård, tandvård och god tillgång på receptbelagda mediciner. Låg risk för smittsamma sjukdomar.

Gul färg

Medelrisk

Hög eller internationell kvalitet på vissa vårdinrättningar, låg kvalitet på andra. Akutsjukvård och tandvård oftast tillgängligt. Viss risk för sjukdomar som sprids via vatten. Kan finnas sjudomar som malaria och denguefeber.

Orange

Hög risk

Länder med begränsade möjligheter till medicinsk vård. Begränsad tillgång på akutsjukvård och tandvård. Begränsad tillgång på receptbelagda mediciner. Allvarliga infektionssjukdomar som tyfus, kolera, denguefeber och malaria kan utgöra ett hot.

Rött

Extrem risk

Länder där vården nästan är obefintlig eller extremt dyr. Akutsjukvård och tandvård kan finnas. Receptbelagda läkemedel är vanligtvis inte tillgängliga. Hög risk för infektioner som sprids via vatten eller livsmedel. Allvarliga infektionssjukdomar, såsom dengue, malaria, tyfus och kolera är vanliga.

Källa: International SOS

ARTIKELN HANDLAR OM