”Piloten styrde medvetet mot döden”

Här är andra kända självmordskrascher

Germanwingspiloten kan ha inspirerats av tidigare självmordskrascher. Skrämmande likheter finns med Mozambique Airlines-planet som störtade 2013. Läs om fler kamikazeflighter här.

Flygplanskraschen i Namibia 2013 där 33 personer omkom kan ha gett Andreas Luditz idén att medvetet störta Germanwingsplanet.

De misstänkta tillvägagångssätten är mycket lika.