Regeringen vill ha en kö – till alla skolor

Gustav Fridolin (MP).
NYHETER

Alla skolor ska få ett gemensamt kösystem – både kommunala och fristående.

En utredare får i dag regeringens uppdrag att ta fram hur det kan genomföras.

– Som förälder ska man vara trygg med att det är samma villkor för alla barn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Det är de senaste årens larmrapporter om skolor som valt bort barn med speciella behov och föräldrar som tycker det är krångligt att veta hur man ställer sig i kö till olika skolor, som ligger bakom det nya förslaget.

På regeringssammanträdet som hålls i dag, i stället för som brukligt på torsdagar på grund av påskhelgen, väntas regeringen säga ja till att utöka den redan pågående utredningen om skolkostnader.

”Ska vara samma villkor”

Det nya direktivet handlar om att säkerställa att alla barn antas till skolgång på ett rättssäkert sätt, genom att inrätta en gemensam kö i varje kommun. Tanken är att både kommunala och fristående skolor ska ingå.

– Som förälder ska man vara trygg med att det är samma villkor för mitt barn som för alla andra barn, så att det inte riskerar att vara svårare för ett barn som har funktionsnedsättning eller annat att komma in på den ena eller den andra skolan, säger Gustav Fridolin.

Men han menar också att förslaget även handlar om att säkerställa att skolvalet ska vara tillgängligt för alla.

– Det ska inte bara vara till för de barn som har föräldrar som kan ringa och stå på sig och åka runt till alla skolor. Skolvalet ska vara till för alla barn, säger Fridolin.

Kommunerna ansvariga

Därför ska nu utredningen, som leds av ekonomidirektören Nicholas Prigorowsky, också se över hur man kan hitta former för att i varje kommun införa en gemensam kö för alla barn som ska börja i förskoleklass ("sexårsverksamhet") samt grundskolan och grundsärskolan.

Därmed kommer det i praktiken att omfatta alla barn mellan 6 och 15 år, oavsett om de vill börja i kommunal eller fristående skola.

Ansvaret för kön kommer troligen att hamna på kommunerna. Liknande system finns redan i de flesta kommuner inom förskolans verksamheter.

Regeringens ambition är att ett gemensamt kösystem i alla kommuner ska finnas på plats under den pågående mandatperioden, alltså senast 2018.

FAKTA

Så säger regeringen i utredningsdirektiven:

"För att säkerställa att alla elever har lika tillgång till utbildning och att alla skolor är öppna för alla behöriga sökande bör det utredas hur det kan säkerställas att antag­ningen av elever till enskilt bedriven förskoleklass, grundskola och grundsärskola sker enligt gällande bestämmelser om lika tillgång till utbildning. En lösning som ska övervägas är att lägeskommunen görs ansvarig för administrationen av köer och antagning av elever även till de fristående skolor som är belägna i kommunen. Utredaren ska i det arbetet analysera om det finns behov av följdändringar när det gäller t.ex. ersättning för hemkommunen, lägeskommunen och de fristående skolorna."