”Det är ett jävla kuppförsök”

1 av 4
NYHETER

Folkpartister runt om i landet vill ha en helomvändning – partiet måste börja prata om mjuka frågor igen.

Flera distrikt vill också öppet diskutera Jan Björklunds framtid som partiledare.

– Vi måste lyfta på alla stenar. En är givetvis partiledarskapet, säger Lars Karlsson, ordförande i Östergötland.

– Det är ett jävla kuppförsök. Absurt och löjligt, säger Börje Helgesson, ordförande i Kalmar län.

Efter höstens katastrofval har Folkpartiet gått in i ett intensivt arbete för att förnya politiken. I slutet av april träffas medlemmar från hela landet för en liberal kraftsamling med målet att locka tillbaka väljarna till nästa riksdagsval.

Men redan nu höjs tydliga krav på förändring. Eller snarare en tillbakagång till politiken som fördes under partiets glansdagar.

Aftonbladet har ringt runt till partidistrikten och ställt frågan: Varför ligger Folkpartiet runt fyraprocentsspärren i mätning efter mätning?

Från flera håll är svaret att partiet lagt för stort krut på skolfrågan och att man nu måste tänka om.

– Vi måste tillbaka till basic igen och prata om de socialliberala och mjuka frågorna. Precis som vi gjorde på Bengt Westerbergs tid, säger Börje Helgesson, ordförande Kalmar län.

”Klart vår partiledare har stort ansvar”

Framförallt vill FP-distrikten se större fokus på sjukvården, men också att jobben och ekonomin lyfts fram.

Även Allianssamarbetet pekas ut som en orsak till det svikande väljarstödet.

– Jag upplever att Folkpartiets profil har blivit suddigare i Alliansen. Det blir kompromisser, säger Ulrika Landergren, ordförande i Halland.

Aftonbladet har också ställt frågan: Ska Jan Björklund sitta kvar som partiordförande?

Flera distrikt är öppna för en diskussion där medlemmarna ska ha stort inflytande. 

Folkpartiet i Dalarna ska skicka ut en enkät till medlemmarna.

– Vi kommer att ta reda på vad varje medlem tycker. Det gäller även i partiledarfrågan även om det inte är huvudfrågan i enkäten, säger ordförande Lotten Kluck.

Mats-Ola Rödén, FP-ordförande på Gotland, säger att hans distrikt har förtroende för partiledaren. Men han poängterar att det som är avgörande är hur det nya partiprogrammet blir. Det spikas på landsmötet i november.

– Det är klart att en partiledare har ett stort ansvar. Men det har vi alla, vi har alla tagit den roll vi fått i Alliansen. Det som avgör är mer hur det nya partiprogrammet blir. Det börjar vi med i Västerås i april.

”Får inte vara så personfixerat”

I Östergötland har FP beslutat att hålla ett primärval inför höstens landsmöte i november. Medlemmarna ska då få ett stort inflytande - även i partiledarfrågan.

– Vi behöver förnya oss. I tolv år har vi backat i opinionsläget. I det sammanhanget är det viktigt att lyfta på alla stenar. En av stenarna är givetvis partiledarskapet. Jag tycker Jan Björklund är en oerhört kompetent politiker. Sedan är det frågan om han har rätt visioner att leda oss i framtiden. Det är det vi kan få svar på vid ett sådant möte, säger ordförande Lars Karlsson.

Initiativet totalsågas dock av partivännerna i Kalmar.

– Det är ett jävla kuppförsök. Absurt och löjligt, säger Börje Helgesson.

– Något sådant är inte aktuellt i Kalmar län. Det får inte vara så personfixerat.

Jan Björklund har flera gånger själv slagit fast att han inte har några planer på att avgå. Men han har också sagt att det är landsmötet i november som avgör hans framtid.

FAKTA

Folkpartiets förnyelse

 Den 25-26 april samlas Folkpartiet för ett liberalt riksmöte i Västerås. Träffen kan liknas vid det andra partier kallar "Kommun- och landstingsdagar". Inga formella beslut tas - syftet är att diskutera politik.

Den 20-22 november håller Folkpartiet sitt landsmöte i Stockholm. Inför mötet har varje medlem, lokala föreningar och länsförbund möjlighet att skicka in motioner. På landsmötet antas Folkpartiets partiprogram

De kan ta över om Jan Björklund går

 Birgitta Ohlsson, 39, är den som framför allt nmns i spekulationerna om vem som skulle kunna ta över ledarrollen i Folkpartiet om Jan Björklund går. Ex-ministern är i dag utrikespolitisk talesperson i riksdagen och just nu föräldraledig.

Två av hennes tidigare ministerkollegor, Erik Ullenhag, 42, och Maria Arnholm, 57, nämns också som möjliga framtida FP-ledare.