Expert: ”Många överskattar sin förmåga”

Påsken en av våra mest dödliga trafikhelger

1 av 2
NYHETER

I dag börjar en av årets ­svartaste trafikhelger.

Om allt går som det brukar kommer tre människor att dö och ett 20-tal skadas för livet de närmaste dygnen.

– En förklaring är att det är betydligt mer trafik än vanligt, men det är nog också många som överskattar sin förmåga när vågarna blir torra och fina igen, säger Mikael Högskoog på Motormännen.

Utdrag ur Transportstyrelsens olycksregister Strada ger en mörk bild av läget på vägarna under påsken.

De senaste fem åren har det inträffat 771 olyckor under de sex dagarna runt påsken, från onsdagen före skärtorsdagen till och med annandag påsk.

Av dessa var 19 dödsolyckor och 139 olyckor med svåra personskador.

– Under den här tiden på året mer än fördubblas trafiken på vägarna. Då ökar även antalet olyckor. Och när snön för­svinner och vägarna blir torra och fina kör vi inte längre lika försiktigt som under vintern. Det syns i olyckstalen, säger Mikael Högskoog, pressansvarig på Motormännens riksförbund.

Kan ge svåra nackskador

Drygt 40 procent är singel­olyckor och 15 procent är upphinnandeolyckor, vanligtvis påkörningar bakifrån.

Många av påkörningarna bakifrån sker i relativt låg fart i köer eller tät trafik. I statistiken klassas de som lindriga olyckor, men de kan ändå resultera i nackskador som

i många fall ger men för livet.

– Alldeles för många håller på med mobiltelefonen eller ägnar sig åt något på instrument­panelen. Men det räcker med ett ögonblicks ouppmärksamhet för att en sån olycka ska ske i så tät trafik som det är på

vägarna i dag. Be någon annan i bilen knappa på mobilen eller gps:en istället, säger Mikael Hög­skoog.

Det är fortfarande snö i halva landet och det kan fortfarande vara halt på vägarna. Men halkan spelar liten roll i statistiken. Faktum är att de allra flesta olyckor under påsken sker i torrt väglag och bra sikt:

 74 procent sker på torra vägar.

 68 procent i dagsljus.

 83 procent i uppehålls­väder.

Sker på mindre vägar

När det gäller dödsolyckorna är mötesolyckor och singelolyckor de helt dominerande, enligt statistiken.

– Mötesolyckorna inträffar oftast på mindre vägar. På större mötesseparerade vägar ska de inte kunna ske. Därför är det alltid säkrare att i första hand köra på de stora vägarna. Kör utvilad, bältad och nykter och se till att hålla avstånd och hastighet.

– Utan att veta de exakta omständigheterna för samtliga singelolyckor i statistiken så kan man väl konstatera att de i många fall beror på att föraren överskattat sin kapacitet och kört fort.