Politikerna negativa till förbud

NYHETER

En fjärdedel av riksdagsledamöterna som har svarat på Aftonbladets enkät vill förbjuda tiggeri.

Drygt en tredjedel vill att kommunerna själva ska få besluta om att avhysa tillfälliga boplatser.

Totalt har 104 av riksdagens 349 ledamöter har svarat på en anonym enkät från Aftonbladet. Resultatet visar att politikerna i Sveriges lagstiftande församling är mer negativa till att förbjuda tiggeri än svenska folket i stort.

24 procent av dem som svarat tycker att ett förbud är bra.

– Men det måste kombineras med åtgärder på EU-nivå och i hemländerna om det ska fungera. Förbud är svårt att tillämpa i praktiken, men det är viktigt att skicka en signal till omvärlden att tiggeri i Sverige inte är okej, säger en av ledamöterna som säger ja till ett tiggeriförbud.

En betydligt större andel är dock negativt inställda.

– Det är svårt att förbjuda fattigdom, motiverar en.

Vill avhysa tältläger

Fler av riksdagens ledamöter kan däremot tänka sig att förändra lagen när det kommer till att avhysa tillfälliga boplatser, 35 procent, något som kommunerna i dag måste ansöka om hos Kronofogden.

– Jag får inte sätta upp mitt tält i stadsparken, varför ska andra få göra det, säger en av ledamöterna.

Flera riksdagsledamöter framhåller att regeringen nu tillsatt en nationell samordnare i frågan om EU-migranterna i Sverige.

Martin Valfridsson, tidigare statssekreterare på justitiedepartementet, är den som fått samordningsuppdraget.

Inget förslag om förbud

Han ska vara klar med sin utredning i februari nästa år och ska både ta fram en nationell handlingsplan för Sveriges arbete med EU-migranterna och också peka ut hur enskilda och företag kan hjälpa till på bästa sätt. Just nu reser han runt i svenska kommuner och har också gjort några resor utomlands.

– Kommunerna har så klart kvar sitt självbestämmande, så det blir mer tankar om hur man skulle kunna arbeta med frågan. Det är det som har efterfrågats från kommunerna, eftersom det här kan vara lite knepigt rent juridiskt, säger han.

Något förslag om att förbjuda tiggeri kommer dock Valfridsson inte att lägga.

– Nej, jag tycker inte att det är en bra lösning och det ingår heller inte i mitt uppdrag. Jag tycker inte att man ska straffbelägga medmänsklighet. Det är en kortsiktig lösning som bara sopar problemen under mattan.

FAKTA

Så säger politikerna...

Aftonbladet har också ringt runt bland ledamöterna i riksdagens socialutskott, som hanterar samhällets mest utsatta grupper, och pratat om EU-migranterna.

Så säger de:

Emma Henriksson (KD):

– Jag tror inte det finns någon enskild lösning. Vi måste arbeta på många olika plan och med olika verktyg, både i Sverige och i hemländerna. Det är rimligt att vi tar fram någon form av nationella riktlinjer för hur vi kan ge hjälp som hjälper långsiktigt.

Veronica Palm (S):

– Jag vill inte leva i ett samhälle där man förbjuder något så fint som att vara givmild mot fattiga människor. Vi måste lösa det här på riktigt. Det här handlar om att massor av människor lever i djup fattigdom i Europa och då räcker det inte med en enkel lösning som gör att vi slipper se problemen.

Anders W Jonsson (C):

– Det här handlar om en grupp människor som har varit utsatta och förföljda i århundraden. Det går inte bara att säga att Rumänien och Bulgarien måste ta ansvar. Vi måste också ta ett EU-gemensamt ansvar för att lyfta människor ur diskriminering. Det är också viktigt att man i kommunerna i Sverige hittar sätt för att stödja de civila organisationerna, där det görs många oerhört viktiga insatser.

Per Ramhorn (SD):

– Lösningen är helt och hållet en nationell angelägenhet, de här länderna måste ta tag i sin fattigdom. Det krävs påtryckningar på EU-nivå.

Barbro Westerholm (FP):

– Det här är människor som har sökt tiggeri som sista utväg för att försörja sig och sina familjer. Det vi behöver göra är att se hur de kan komma i arbete, få en skolning för de arbeten som kan komma i fråga. Vi måste sträva efter att de ska kunna försörja sig på annat än genom tiggeri.

Karin Rågsjö (V):

– Nationellt bör man titta på möjligheterna till en extrafond, alltså pengar, till att hjälpa de romer som kommer. Man kan ta fram lättare arbeten och i alla fall i storstäderna ta fram särskilda uppställningsplatser där man kan få bo och kan tvätta kläder och duscha. På EU-nivå handlar det bland annat om att arbeta mer med sociala frågor, eftersom det här är ett fattigdomsproblem.

Cecilia Widegren (M):

– Förslaget om en nationell samordnare arbetade vi fram inom Alliansen före valet och det har den nuvarande regeringen valt att gå fram med. Det är bra. Nu finns det en ansvarig person, en länk mellan den lokala nivån och vad statens ansvar ska vara. Men det är också viktigt att Sverige tillsammans med andra EU-länder gör insatser i hemländerna där det ursprungliga problemet ligger.

Fotnot: Svar från Miljöpartiets Jan Lindholm saknas.