LO pressar regeringen om mer pappaledighet

NYHETER

LO anser att regeringens förslag på ytterligare en öronmärkt pappamånad är bra men vill samtidigt att man ska titta på när en tredelad föräldraförsäkring kan bli verklighet.

Nu vill man att regeringen ska ha en färdig plan så fort som möjligt, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Många remissinstanser tycker att regeringens förslag om ytterligare en föräldraledig månad enbart avsedd för pappan är ett bra förslag, visar en rundringning som Sverige Radio Ekot har gjort. Socialstyrelsen, Inspektionen för Socialförsäkringen, Pensionsmyndigheten, Sveriges kommuner och landsting och TCO är alla positiva.

Vill snabba på processen

Regeringen vill att den tredje månaden för pappor ska införas från och med den 1 januari nästa år.

LO tycker dock att regeringen bör ta det ännu ett steg längre innan dess och ta fram en plan för när föräldraförsäkringen kan bli tredelad. Det vill säga att en tredjedel av den ska vara avsedd för mamman, en tredjedel avsedd för pappan och en tredjedel ska kunna fördelas hur föräldrarna vill.

Ekot skriver att LO gärna ser att man har planen klar redan till hösten och som LO ser det bör tredelningen vara verklighet senast 2018.

Även Saco anser att regeringen bör gå fortare fram.

ARTIKELN HANDLAR OM