Felbyggda vägar orsakar olyckor

Foto: ØYVIND NORDAHL NÆSS/VG
NYHETER

Feldoserade kurvor ligger bakom många trafikolyckor med höga och tunga fordon, rapporterar SR Ekot.

På svenska vägar sker omkring 650 vältolyckor om året med lastbilar och bussar. Det kan bero på att höga tyngdpunkter i fordon inte finns med i de beräkningar som görs när vägar utformas. I stället är det personbilar med låg tyngdpunkt nära vägbanan som varit mall ända sedan 1920- och 30-talet, enligt vägexperten Johan Granlund på konsultföretaget WSP.

Han anser att lutningen, särskilt i ytterkurvor, måste öka när nya vägar byggs och när befintliga vägar underhålls.

– På 20 år bör man ha kunnat åtgärda alla de farligt felaktiga kurvorna i samband med att man asfalterar om dem. Risken för svåra trafikolyckor minskar radikalt med de här åtgärderna, säger Johan Granlund till Ekot.

TT