De viger prinsparet

1 av 4
NYHETER

Carl Philip och Sofia har valt sina präster.

De vigs av samma officianter som vigde Madde och Chris.

Lars-Göran Lönnermark och Michael Bjerkhagen kommer att hålla i den kungliga vigseln i juni, meddelar hovet. 

Prästerna som till vardags är överhovpredikant respektive pastor i kungliga hovförsamlingen är knutna till Slottskyrkan.

Och det var även de som höll i vigseln när prinsessan Madeleine och hennes make Chris O'Neill gifte sig den 8 juni 2013.