Experter: Marginellt höjd hotbild

NYHETER

Hotbilden mot Sverige kommer att höjas, men bara marginellt, efter regeringens förslag om att skicka ett specialförband till Irak.

Det menar försvarsexperter som TT talat med.

– Vi har en förhöjd hotbild sedan ett par år tillbaka. Att man skulle behöva höja den ytterligare i förhållande till denna insats tror jag inte. Det påverkar nog ganska marginellt, men man kan naturligtvis inte utesluta någonting, säger Lars Nicander, chef för centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan.

Han får medhåll av Hans Brun, terrorforskare vid King's College i London.

– Säpo har sagt sedan hösten 2010 att hotbilden mot Sverige är förhöjd. Den ökar kanske ytterst marginellt på grund av den här insatsen.

”Tar hotet på allvar”

De 35 svenska militärer som föreslås skickas till Irak ska utbilda irakiska och kurdiska styrkor i exempelvis minröjning och sjukvård. Om styrkan utökas till 120 man, som är på förslag, skulle det innebära att toppkompetens inom försvaret inte finns tillgänglig på hemmaplan, något som enligt Hans Brun tyder på hur allvarligt regeringen ser på situationen.

– Det här är en indikation på att man tar hotet från IS på allvar och att man inser att det här kommer att ta tid.

TT