Man låg död i sin bostad i fyra månader

NYHETER

En psykiskt sjuk man låg död i sin bostad i fyra månader innan han hittades.

Mannen hade tillsynsbesök varje vecka men trots att han inte öppnade dörren vidtog Borås kommun inga åtgärder, rapporterar SVT:s Västnytt.

Mannen var psykiskt sjuk och inskriven vid Borås kommuns individ- och familjeomsorgsenhet för socialpsykiatri. Han hade tillsynsbesök en gång i veckan. Trots det låg mannen död i sin bostad i fyra månader innan han hittades, rapporterar SVT:s Västnytt.

Personalen som gjorde ett besök i maj meddelade till en psykiatrihandläggare att mannen inte hade öppnat, men efter det vidtogs inga åtgärder. Först i september gjordes ett nytt försök men inte heller då gjorde man något åt att mannen inte öppnade.

Efter ytterligare en tid tillkallades polis och då hittades mannen avliden i sin bostad.

Ärendet kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg som konstaterar att Borås stad brustit i både tillsyn och kommunikation.