Regeringen budgetsatsar för bättre arbetsmiljö

NYHETER

Regeringen avsätter 100 miljoner per år i vårens budget för att stärka arbetsmiljöarbetet i Sverige.

Fler inspektörer, utbildning av skyddsombud och ökad kunskap om kvinnors arbetsliv är målet.

– Den arbetsrelaterade ohälsan har ökat fyra år i rad, det måste vi göra något åt, säger Ylva Johansson (S).

Satsningen på arbetsmiljön återkommer i den budget som regeringen ska presentera senast den 15 april. Den fanns med även i den nådiga lunta som röstades ned av riksdagen i höstas.

Totalt handlar det om en förstärkning av arbetsmiljöarbetet med hundra miljoner om året. 50 miljoner går ut för 2015, från den första juli.

Forskning om kvinnors arbetsmiljö

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson menar att satsningen ska täcka flera områden.

– Det fördelas dels på mer pengar på Arbetsmiljöverket för fler inspektörer. Det kommer räcka till 30-40 nya inspektörer på helårsbasis, säger hon.

– Och sedan satsar vi också på utbildning av regionala skyddsombud. De har en viktig roll eftersom de även får gå in på arbetsplatser där det inte finns lokala skyddsombud.

Utöver detta ska arbetet med företagshälsovård förstärkas och projekt om kvinnors arbetsmiljö förlängas och forskning på området prioriteras.

– Vi ser att den arbetsrelaterade ohälsan har ökat fyra år i rad. Och sjukskrivningarna ökar dramatiskt, framför allt bland yngre kvinnor, säger Johansson.

Sjukskrivningarna ökar igen

Jobbet med att förebygga ohälsa, bland annat hos kvinnor, överlappar socialförsäkringsminister Annika Strandhälls (S) ansvarsområde.

I slutet av 90-talet skars det ned kraftigt i offentlig sektor, vilket drabbade många kvinnor. Och också i dag, när sjukskrivningarna åter ökar, med 55 procent sedan 2010, är det kvinnorna som är mest utsatta. Men nu ofta med psykosociala problem som utbrändhet och depression som följd.

Både Ylva Johansson och Annika Strandhäll framhåller att forskningen om varför kvinnor blir sjuka på jobbet är allt för bristfällig och att forskningen därför måste stärkas.

– På det fysiska arbetsmiljöområdet har vi föreskrifter på vartenda område, vi vet precis hur mycket buller som är tillåtet eller hur hårt ett golv får vara. Men när vi pratar om det psykosociala området så finns det en enda föreskrift och det är att man inte får utsättas för kränkande särbehandling. Det gör att man inte systematiskt har kunnat arbeta med de frågorna, säger Strandhäll.