Forskare: Dyra vägbyggen onödiga

NYHETER

Lösningen på storstädernas trafikkaos är inte gigantiska investeringar i nya vägar, utan smartare användning av resurser som redan finns, anser två forskare.

I en debattartikel i Dagens Nyheter förespråkar de en "digital trafikplan" med ett integrerat informations- och betalsystem där avgifter varierar beroende på hur hög belastningen är.

"Villkoret är att tillräckligt många trafikanter kan nås med individualiserad prisinformation innan resan startar", skriver Anders Gullberg, före detta adjungerad professor vid KTH, och Anna Kramers, chef för miljöstrategisk analys vid KTH, i artikeln.

Med stöd i en ny rapport som KTH gjort på uppdrag av Trafikverket hävdar de att redan små justeringar av hur vägar och annat används ger stora effekter med mindre köer, trängsel och osäkerhet om restider som följd.

TT