Regeringen satsar på näringspolitik för fler jobb

NYHETER

Nu vill regeringen gå till näringspolitisk offensiv - för fler jobb.

Det handlar om finansiering för nya företag, stärkt innovation och export.

– Vi har inte råd att tappa mer konkurrenskraft, vi måste vända det, säger Stefan Löfven (S).

I dag presenterade statsminister Stefan Löfven och näringsminister Mikael Damberg regeringens satsning på näringspolitik. Vårbudgeten, som ska presenteras senast på onsdag, har fått namnet "Ett Sverige som håller ihop".

Mångmiljonsatsning

Totalt satsar regeringen 226 miljoner kronor för 2015 och därefter minst 315 miljoner per år 2016-2019.

Den näringspolitiska satsningen är en del av regeringens strategi för fler jobb. Stefan Löfven har tidigare satt upp målet om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020.

– Vi måste ge entreprenörer bättre stöd för sina innovationer genom ett bättre klimat. Det måste också finnas en bättre finansieringsmöjlighet för de nya företagen i tidiga skeden och så måste Sverige kunna ta del av en allt större exportmarknad, säger Löfven.

"Sverige har tappat"

Mikael Damberg pratade om vikten av att satsa mer på export.

– Sverige har tappat kraftigt. Exporten har inte drivit svensk ekonomi de senaste åren, säger han.

Under året ska regeringen tillsammans med näringslivet ta fram en ny strategi för exporten.

Enligt Mikael Damberg är satsningen på export ny och utöver den satsning som gjordes i den budget som i höstas röstades ned.

Stefan Löfven framhöll att Sverige sedan 2006 har rasat från tredje till tionde plats i World Economic Forums rankning över länder med störst internationell konkurrenskraft.

– Vi ser att vi har inte en BNP-tillväxt per capita. Hela BNP-tillväxten har med befolkningsökningen att göra. Och det är ett väldigt tydligt tecken att produktiviteten inte hänger med, säger han.

FAKTA

Satsningen i korthet

• 71 miljoner kronor för 2015 går till nya och växande företags finansiering, genom en förstärkning av Almi Företagspartners verksamhet. 2018-2019 ska finansieringen vara fullt utbyggd och uppgå till 110 miljoner per år.

• 50 miljoner avsätts för 2015 till stärkt innovationsklimat till Innovationsrådet för innovationsfrämjande insatser. Rådet ska ledas av statsministern. En särskild satsning görs också på life science genom ett särskilt samverkansprogram och ett tillskott på 100 miljoner för 2016-2019.

• I vår avsätter regeringen 75 miljoner till en exportoffensiv. För 2016-2019 ska satsningen uppgå till 105 miljoner årligen.

Regeringen förstärker också satsningen på Visit Sweden i syfte att förstärka besöksnäringen, vilket Aftonbladet tidigare berättat om.

Reaktioner på regeringens förslag:

Anders Rune, chefsekonom Teknikföretagen:

– Satsningarna är marginella och ger ingenting, utan tydligt mål om vad de ska leda till.

Vi vill i stället att regeringen tar ett helhetsgrepp som positivt medverkar till bra förutsättningat till industrin och att nya företag startar, växer och stannar i Sverige.

Eva Östling, vd på Visita, Svensk besöksnäring:

– Vi välkomnar de extra anslagen till Visit Sweden. Ökad turism ger skatteintäkter och jobb. Dessa satsningar är dock små i förhållande till de ökade kostnader, över 1,5 miljarder kronor, som drabbar besöksnäringen av de dubblerade arbetsgivaravgifterna för unga.