Regeringen lovar fler jobb för unga

Foto: STEFAN MATTSSON
Arbetsmarknadsminsiter Ylva Johansson (S).
NYHETER

Fullgjort gymnasium och utbildning på jobbet – det är två av regeringens åtgärder för att få ned arbetslösheten bland unga.

Åtgärderna ska sätta i gång redan i år, tidigast i augusti.

– Det är ett av den här regeringens främsta löften, att på allvar lösa ungdomars arbetslöshet, säger Ylva Johansson (S).

I morgon ska regeringen presentera vårbudgeten i sin helhet. En av de största delarna, 90-dagarsgarantin för unga, berättade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) om redan i dag.

Cirka 150 000 unga mellan 15 och 24 år är i dag arbetslösa. Ungefär 88 000 av dem är ungdomar som passerat gymnasieåldern.

"Gymnasium viktig nyckel"

Arbetslösheten bland de unga ökade i samband med den ekonomiska krisen 2008, men har återhämtat sig sämre än ekonomin i stort, framhöll Ylva Johansson.

Särskilt svårt har det drabbat unga som saknar gymnasiekompetens.

– Gymnasiekompetens är en av de viktigaste nycklarna, inte bara för att komma in på arbetsmarknaden utan också för att bli kvar där, säger Johansson.

Därför vill regeringen nu satsa på en 90-dagarsgaranti för unga, i första hand i två steg som rör både utbildning och traineejobb.

Utbildningsdelen handlar om att skriva kontrakt med ungdomar 20-24 år som är arbetslösa och saknar kompletta gymnasiebetyg. Tanken är att de ska påbörja eller återgå till sina studier för att skaffa den kompetens som krävs för att kunna få jobb.

Det ska vara möjligt att studera på heltid men också att kombinera studier med arbete eller praktik.

Träder i kraft i augusti

Satsningen på utbildningskontrakten, som ska träda i kraft första augusti i år, kostar cirka 380 miljoner kronor 2015. För kommande år cirka 800 miljoner per år. Totalt ska drygt 11 000 unga omfattas av kontrakten från i år till och med 2017.

Det andra benet i regeringens satsning handlar om att lära sig ett yrke på en arbetsplats, genom ett traineejobb. Även detta ska träda i kraft tidigast i augusti i år.

Traineejobben är en kombination av jobb på halvtid och praktisk utbildning på halvtid.

Jobben ska finnas både inom välfärdssektorn, till exempel inom sjukvården eller skolan och där lönesubventionen för arbetsgivarna ska vara 85 procent, och inom olika former av bristyrken med en lönesubvention på 50 procent.

Totalt ska man kunna vara trainee i max ett år med stöd. Traineejobben beräknas i år nå cirka 590 personer och kosta 60 miljoner kronor, för 2016 väntas 7102 unga ingå och kostnaden bli 680 miljoner och 2017 ska det omfatta 10 902 unga och kosta drygt 1,1 miljard.

90-dagarsgarantin har förändrats

Åtgärderna landar i sin utformning och antal en bra bit ifrån det löfte Socialdemokraterna gav i valrörelsen, om en satsning på sex miljarder kronor som skulle ge runt 50 000 platser för unga.

Men Ylva Johansson vill dock inte kalla det ett sviket löfte.

Hon menar att det man lovat är att lösa ungdomsarbetslösheten och att ingen ung människa ska gå arbetslös mer än 90 dagar.

– Jag tänker göra det som krävs för att nå dit, men jag tror att en viktig pusselbit är att vi använder de resurser som redan finns i systemet på ett mer flexibelt sätt. Och att vi satsar stort på utbildning, säger hon.

Enligt Ylva Johansson har förslagen också förändrats utifrån de många möten hon haft under halvåret som minister med företrädare för landets kommuner, där bland annat större flexibilitet och snabbare utbildningstakt för ungdomarna har efterfrågats.

FAKTA

Reaktioner på förslagen

Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé är inte imponerad.

– Det är uppenbart att Socialdemokraterna fortsätter att komma med förändrade besked jämfört med vad man lovat väljarna. Jag tror inte att traineejobb är vägen framåt för att ge unga jobb och det är fel att finansiera det genom att höja arbetsgivaravgifterna för att anställa ungdomar, säger han.

C-ledaren Annie Lööf säger i ett pressmeddelande:

– Socialdemokraterna höjer skatten på ungas riktiga jobb med över 16 miljarder. Man ger tillbaka knappt en miljard i form av åtgärder till dessa unga som nu blir av med jobbet.

Hon kallar satsningen för "åtgärdspolitik". 

– Vårdförbundet är kritiska till traineejobben. EU är kritiska till dessa jobb. Forskning dömer ut 90-dagars-garantin som helt verkningslös. Ändå väljer Löfven att kostnadsbelägga alla ungas riktiga jobb.

Erik Ullenhag, ekonomisk talesperson (FP):

– Man kan konstatera att regeringens flaggskepp har sjunkit. Samtidigt som traineejobben blir så pass få, riskerar över 18 000 jobb för unga att försvinna genom de höjda arbetsgivaravgifterna för unga. Resultat blir alltså att för varje traineeplats så försvinner två riktiga jobb nästa år.