Fridolin vill ha regler om telefoner i skolan

1 av 2
NYHETER

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) vill se tydliga regler för mobiltelefonanvändande i de svenska klassrummen.

Resultat från en utredning ska nu tas vidare till en ny utredning.

Den tidigare utbildningsministern Jan Björklund tillsatte en utredning med uppdrag att ta fram nya förslag för ökad studiero i de svenska klassrummen.

Metta Fjelkner, tidigare ordförande i Lärarnas riksförbund, ansåg i en rapport att man måste åtgärda mobiltelefonanvändande som stör i klassrummet.

– Det Metta Fjelkner föreslår i sin utredning är att vi ska ha tydligare regelverk för hur man ska hantera mobiler, men också andra tekniska hjälpmedel som är på en lektion. Vi tycker att det kan vara ganska vettigt att titta på hur ett sådant regelverk skulle kunna se ut, säger Gustav Fridolin till Ekot.

”Skolor har skyldighet”

Fjelkner har två förslag i sin utredning: nya rutiner för att elever självmant ska lämna ifrån sig sina telefoner innan lektionen och lagstiftning som gör det möjligt för lärare att ta hand om mobiler i förebyggande syfte. I dagsläget får lärare omhänderta mobiltelefoner om de används på ett sätt som stör.

Frågan om störande mobiltelefonanvändande ska nu lyftas in i en kommande utredning om modern teknik i skolan.

– Men det är viktigt för oss att betona att på en punkt är reglerna i dag inte det minsta oklara, utan skolor har ansvar och skyldighet att ta fram lokala ordningsregler, och i de ordningsreglerna så kan och bör man också stadga hur man jobbar med mobiler, när de ska vara med kunna användas i undervisningen och när de bör lämnas utanför, säger Gustav Fridolin till Ekot.