Föräldrarnas larm: Elever kränks i skolan

Uppgifter om övergrepp - resursskola utreds

Foto: TT
OBS: skolan och barnen på bilden är inte samma som i artikeln.
NYHETER

En mamma till en elev på en resursskola säger till Jönköpings-Posten att hennes son blivit dragen över ett golv och jagad av en pedagog. Två barn ska inte längre våga gå till skolan.

Samtidigt finns uppgifter om att elever kallats ”lata idioter” av personal.

Nu utreds skolan av Skolinspektionen.

Mamman berättar för tidningen att sonen var uppskakad när han kom hem från skolan, som ligger i Jönköpings kommun, en dag och att han senare berättade vad han ska ha utsatts för.

En annan förälder ska i ett inlägg på Facebook ha skrivit: ”Min son och hans klasskamrater har allihop blivit utsatta för både fysiska och psykiska kränkningar i minst 6 månaders tid har det visat sig”.

”Utsatta för kränkningar”

Barnen ska också ha blivit kallade "lata idioter", skriver Jönköpings-Posten. Enligt en anmälan till Skolinspektionen ska i alla fall två elever vara rädda för att gå till skolan på grund av ”rädsla av att bli utsatta för fysiskt eller psykiskt våld och/eller andra kränkningar".

Flera föräldrar, som är starkt kritiska till delar av personalen på skolan för barn med särskilda behov, ska ha vänt sig till skolledningen utan att få gehör.

Däremot har kommunen granskat skolan och kommit fram till att det finns stora brister. David Norrfjärd, grundskolechef i Jönköpings kommun, säger att utbildningsförvaltningen fick kännedom om situationen i februari.

Brister på flera områden

– Det är egentligen tre områden där vi brister i den här undervisningsgruppen, i ledning/organisation, i själva undervisningen och i bemötandet, säger han till Aftonbladet.

Kommunen har vidtagit åtgärder efter sin internutredning.

– Två av våra mest erfarna pedagoger, som kan den här typen av verksamhet, har placerats i verksamheten, säger David Norrfjärd.

Dessutom har skolledningen utökats och från kommunförvaltningen erbjuds extra stöd åt skolledningen på den aktuella skolan.

– Situationen har varit allvarlig och fört med sig en förtroendekris. Det tar tid att bygga upp igen. Det jag kan se efter möten med vårdnadshavare och medarbetare är att verksamheten är på väg åt rätt håll, men ett förtroende tar tid att bygga upp igen, säger David Norrfjärd.

Skolinspektionen utreder

Samtidigt har Skolinspektionen nu startat en utredning.

Anmälan till Skolinspektionen kommer från flera vårdnadshavare till elever på resursskolan.

– Anmälarna har bland annat gjort gällande att personal har utsatt elever för kränkande behandling, säger Maria Permarker, jurist på Skolinspektionen, till Aftonbladet.

Hon berättar att anmälan också gäller rätten till särskilt stöd och rätten till utbildning. Parterna ska nu få yttra sig i ärendet.

– När vi bedömer att utredningen är komplett kommer vi att ta ställning till om huvudmannen, i detta fall Jönköpings kommun, har följt skollagens krav, säger Maria Permarker.

Sofia Roström Andersson