Fick värktablett mot sin stroke - Bajda, 17, dog

Bajda Swid dog av en propp i hjärnan - nu kritiseras sjukhuset i Växjö hårt

1 av 2
”Lärde sig en läxa” Bajda, 17, fick kraftig huvudvärk, synrubbningar och kräktes. På vårdcentralen trodde de att hon hade ett virus. Allt hon fick var Alvedon. Två dagar senare dog hon av en stroke. ”Det enda en av läkarna sa till mig efteråt var att han nu hade lärt sig en läxa, det var en ren skymf”, säger mamman.
NYHETER

17-åriga Bajda Swid drabbades av stroke.

Men läkarna på sjukhuset i Växjö trodde att hon hade ett virus och gav henne Alvedon.

Två dagar senare dog flickan.

Nu riktas skarp kritik mot sjukhuset.

Den 8 augusti förra året blev Bajda Swid dålig.

Hon hade kraftig huvudvärk, synrubbningar och kräktes.

Tillsammans med sin mamma Janan Mattar åkte hon till vårdcentralen som i sin tur genast skickade dem vidare till barnakuten vid Centrallasarettet i Växjö.

– Överläkaren som mötte oss där sa direkt att det var ett virus. Hon skickade oss till en ögonläkare fast det inte alls handlade om synen utan om hjärnan, säger Janan Mattar.

– Och allt hon fick var Alvedon.

Blev allt sämre

Bajda Swid placerades inte på en barnavdelning utan på en observationsplats på barnakuten.

Hon skickades till röntgen i två omgångar men de fläckar som syntes på hjärnan antogs fortfarande bero på virus.

Röntgenavdelningen rekommenderade att det skulle göras en magnetröntgen men det kunde sjukhuset inte klara av under helgen.

Under natten blev Bajda Swid sämre. Hennes feber steg, hon tappade känseln i vänster sida och Janan Mattar insisterade på att det skulle göras en magnetröntgen.

– Jag har själv jobbat inom sjukvården, jag tyckte att det var tydligt att det inte rörde sig om något virus.

Inte förrän kvart över tolv nästa dag kom jourläkaren, som börjat åtta på morgonen, för att undersöka 17-åringen.

Avböjde experthjälp

Janan Mattar ville att Bajda Swid skulle flyttas till Lund där de kunde göra en magnetröntgen.

– Sköterskan sa att jag inte skulle vara orolig, jag skulle inte förlora min dotter.

På eftermiddagen beslutades att Bajda Swid skulle köras i ambulans till Lund. Man avböjde SOS Alarms erbjudande om att skicka med en specialist om det skulle uppstå problem med andningen.

På väg mot Lund fick Bajda Swid svårt att andas och så småningom började hon krampa.

Vid ankomsten till sjukhuset i Lund var hon djupt medvetslös och avled några timmar senare.

Det konstaterades att 17-åringen drabbats av blodpropp i hjärnan.

– De ville inte lyssna på mig. De dödade min flicka framför ögonen på mig, säger Janan Mattar.

Skarp kritik

Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som nu riktar skarp kritik mot sjukhuset på en rad punkter:

Det fanns ingen plan för hur Bajda Swid skulle övervakas.

Man prioriterade fel när undersökningen dröjde fram till lunch.

Man tog aldrig kontakt med någon barnneurolog.

Man skulle ha kontaktat barnkliniken i Lund mycket tidigare.

Man skulle ha begärt en anestesispecialist i ambulansen.

Rätt diagnos och behandling fördröjdes på grund av bristande rutiner.

– Det enda en av läkarna sa till mig efteråt var att han nu hade lärt sig en läxa, det var en ren skymf.

Janan Mattar är kritisk till att läkarna jobbar kvar som om ingenting har hänt.

– Om andra människor gör så stora fel får de sparken, hur kan de få behålla jobben?

Aftonbladet har sökt ansvariga för Växjö Centrallasarett. I svar till IVO skriver sjukhuset att man vidtagit åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden.

FAKTA

Sluddrade och tappade känseln

Fredag 8 augusti:

Sen eftermiddag: Bajda Swid och hennes mamma kommer till barnakuten.

Man tar blodprover och skiktröntgar hjärnan. Det finns två förändringar på hjärnan.

En ögonläkare undersöker Bajda Swids ögon utan att finna något onormalt.

Bajda Swid placeras på observationsplats på barnakuten istället för att skrivas in på barnavdelningen.

21.30: Nattjouren undersöker Bajda Swid som sluddrar och har kräkts.

22.00: Hjärnan skiktröntgas igen, nu med kontrast. Röntgen rekommenderar att en magnetröntgen görs.

24.00: Nattjouren kontrollerar Bajda Swid och uppfattar att tillståndet är oförändrat.

Lördag 9 augusti

02.30: Sköterskorna meddelar nattjouren att Bajda Swid behöver mycket hjälp och stöd för att ta sig till toaletten. Hon är väldigt ostadig. Nattjouren bedömde att tillståndet var oförändrat.

08.00: Primärjouren går på och får rapport om inneliggande barn.

12.00: Primärjouren bedömer Bajda Swid. Hennes mamma berättar att dottern tappat känslen på vänster sida.

13.00: Nästa primärjour tar över.

14.00: Beslut tas att Bajda Swid ska föras över till Lund.

14.30 (cirka): Behandling av hjärnhinneinflammation påbörjas med bland annat kortison för att motverka svullnad i hjärnan.

15.00 (cirka): Bajda Swid undersöks. Hon sluddrar och det finns inga tecken på nackstelhet, som är ett symptom på hjärhinneinflammation.

16.00 (cirka): Ambulans beställs. Man avböjer att ha en andningsspecialist med i ambulansen.

16.30 (cirka): Ambulansen anländer.

19.00 (cirka): Bajda Swid får svårt att andas. Ambulansen ökar farten för att hinna fram till sjukhuset i Lund. Strax efter får hon kramper.

19.20 (cirka): Ambulansen är framme vid sjukhuset. Man gör en akut magnetröntgen som visar en propp i hjärnan.

Söndag 10 augusti:

Bajda Swid avlider, 17 år gammal.

Källa: IVO:s beslut