Lagen kan stoppa nya bolånekraven

Foto: Rickard Törnhjelm
Enligt kammarrättspresidenten Stefan Holgersson i Jönköping är FI:s och bankernas amorteringskrav olagligt.
NYHETER

Till hösten ska bolånetagare tvingas amortera.

Men nu kan kravet stoppas – då en tung instans hävdar att det är olagligt.

– Jag tror inte det finns några förutsättningar att det här ska kunna ske redan till augusti, säger Stefan Holgersson, kammarrättspresident vid kammarrätten i Jönköping.

Finansinspektionen, FI, vill införa amorteringskravet från den 1 augusti. Förslaget har mötts av kritik från flera håll – bland annat eftersom det väntas slå hårt mot unga. Många skulle enligt experter helt enkelt inte ha råd att köpa bostad när lånen måste börja betalas av omgående.

Men nu är det osäkert om amorteringskravet blir verklighet. Enligt kammarrätten i Jönköping är det nämligen olagligt.

”Inget lagligt stöd”

– Vi anser inte att Finansinspektionen har något lagligt stöd att meddela sådana här föreskrifter, säger kammarrättspresident Stefan Holgersson.

Holgersson hävdar att FI har tolkat en paragraf i lagen, den så kallade sundhetsregeln i lagen om bank- och finansieringsrörelser, till sin egen fördel.

– Det innebär att vi inte tycker att Finansinspektionen ska gå fram med det här förslaget, säger Stefan Holgersson.

Han tror inte att ett amorteringskrav kan införas redan till sommaren.

– Om de lyssnar på våra synpunkter så måste lagen ändras. Jag tror inte finns några förutsättningar att det här ska kunna ske redan till augusti. Det brukar vara en mer långsam process.

Hur tungt väger ert yttrande?

– Jag tror att myndigheter generellt sett brukar och bör vara försiktiga innan de utmanar gränserna för grundlagen.

Kritik från flera håll

FI har skickat ut förslaget om amorteringskravet på remiss till flera olika instanser – men kammarrätten i Jönköping är den enda domstolen.

I går gick tiden ut för att komma in med yttranden. Enligt TT är även Fondbolagens förening i sitt remissvar kritisk till amorteringskrav. Villaägarna och Mäklarsamfundet resonerar på liknande vis.

Jonatan Holst är presschef på FI.

– Vi har gjort en annan bedömning än kammarrätten. Nu ska vi sammanställa alla remissinstansers synpunkter, säger han. 

Hur tungt väger kammarrättens yttrande?

– Det är klart att det är något som vi måste fundera på och ta ställning till.

Kommer amorteringskravet införas i augusti?

– Vi har inte gjort någon ändring i tidsplanen i dag.

Kan ni göra det?

– Det blir väldigt spekulativt. Det kan man alltid göra men det är inget vi planerar för i dag.

Sverker Gustavsson, professor emeritus i statskunskap vid Uppsala universitet, säger till DN att det här kan betyda att amorteringskravet försenas med upp till ett år.

FAKTA

FI:s tuffa krav har fått kritik

 Alla som tar nya lån och har en belåningsgrad över 70 procent (alltså att lånet är större än 70 procent av köpesumman) måste amortera 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år.

 De som har en belåningsgrad under 70 procent amorterar 1 procent av lånet per år tills belåningsgraden är 50 procent.

 Amorteringskravet gäller inte befintliga lån.