FP: Hjälp tiggarna i deras hembyar

NYHETER

De politiska insatserna för att hjälpa dem som tigger måste inriktas på att se till att färre människor känner sig tvingade att tigga på rika länders gator. Svensk hjälp bör ges till byarna i Rumänien varifrån majoriteten av dem kommer.

Det skriver folkpartisterna Erik Ullenhag, gruppledare i riksdagen, och Tina Acketoft, Europapolitisk talesperson, i Svenska Dagbladet.

De menar att den rödgröna regeringen och många kommuner agerar på ett sätt som leder till att fler söker sig hit för att tigga. Som exempel nämns beslutet att Sverige tillsammans med EU ska satsa 90 miljoner kronor på insatser för EU-migranter i Sverige.

En välvilja att hjälpa fattiga människor riskerar att leda till att fler kommer till Sverige och fastnar i misär, enligt artikelförfattarna.

TT