FBI har vittnat falskt i över 30 år

Nu granskas minst 2 500 domar på jakt efter oskyldigt dömda

1 av 2
FBI:s experter på hårjämförelser har kraftigt överdrivit träffsäkerheten i matchningar och backat upp sina vittnesmål i domstolar med falsk statistik.
Det visar den stora genomgång som nu pågår, skriver Washington Post.
I 95 procent av fallen i de domar som hittills granskats har FBI:s experter vittnat till förmån för åklagaren.
32 personer har dömts till döden och 14 av dem är döda till följd av avrättning eller att de dött i fängelset.
NYHETER

FBI:s experter har vittnat fel i över 20 år.

32 personer har dömts till döden.

Nu granskas mer än 2 500 domar som kan vara felaktiga.

FBI:s experter på hårjämförelser har kraftigt överdrivit träffsäkerheten i matchningar och backat upp sina vittnesmål i domstolar med falsk statistik.

Det visar den stora genomgång som nu pågår, skriver Washington Post.

I 95 procent av fallen i de domar som hittills granskats har FBI:s experter vittnat till förmån för åklagaren.

32 personer har dömts till döden och 14 av dem är döda till följd av avrättning eller att de dött i fängelset.

''Fullständig katastrof''

De felaktiga håranalyserna har inte ensamt varit avgörande i alla domar.

Men av 329 fällande domar som senare rivits upp genom ny DNA-bevisning har en fjärdedel baserats på falska vittnesmål om hår eller exempelvis tandavtryck från bitmärken.

-Mikroskopanalyserna av hår som FBI använde som bevis under 30 år är en fullständig katastrof, säger Peter Neufeld för den ideella organisationen Innocence Projekt som samarbetar med regeringen i undersökningen av FBI-bevisen.

Det finns ingen accepterad vetenskap kring hårjämförelser, det går inte att säga hur många som har hårstrån som ser likadana ut.

Sedan år 2000 har FBI använt sig av en annan metod.

FBI har själva undersökt 21 000 fall i sina register och hittat 2 500 fall där deras experter gjort hårjämförelser.

Hittills har 342 fall granskats. I 268 fall har experterna vittnat mot den åtalade.

Utbildat andra experter

Som om det inte räckte med FBI:s egna felaktiga slutsatser byggda på skakig grund, myndigheten har också utbildat experter vid mellan 500 och 1000 delstatliga och lokala laboratorier.

Ett problem med den skandalösa upptäckten är att bara två delstater, Texas och Kalifornien, tillåter resning när vetenskapliga framsteg undergräver rättmedicinsk bevisning vid rättegången.

Federala domstolar går med på ny prövning av DNA-bevis om en domare eller åklagare begär det.

I skenet av undersökningen säger nu FBI att de kommer att ta fram nya normer för 19 olika delområden inom kriminalteknik om hur deras experter ska förklara innebörden av sina bevis i domstolar.