Inget åtal mot ordningsvakterna på Malmö C

1 av 3
NYHETER

Ordningsvakterna vid det våldsamma ingripandet mot två pojkar på Malmö Central i februari kommer inte att åtalas.

Det beslutade åklagare Ulf Hansson i dag.

– Ordningsvakterna hade rätt att göra det här ingripandet, säger han till Sydsvenskan.

Det var den 6 februari i år som två pojkar, ensamkommande flyktingbarn, togs omhand av ordningsvakter på Centralstationen i Malmö efter att de tjuvåkt på ett tåg, och det vid kontroll visade sig att de var på rymmen från ett HVB-hem.

Men ingripandet urartade när pojkarna försökte ta sig loss.

På en flera filmer sågs hur en av ordningsvakterna brottade ner den pojke som uppgavs vara nio år, och upprepade gånger tryckte ner hans huvud mot stengolvet samtidigt som pojken skrek av smärta.

En förundersökning inleddes, och vakterna delgavs misstanke om misshandel.

Men i dag beslutade alltså åklagaren att de inte ska åtalas, skriver Sydsvenskan.

– Det är min samlade bedömning av allt material. Vi har gjort en förundersökning som innehåller en hel del förhör och annat material också i form av övervakningsfilmer. Jag har gjort den bedömningen att sammantaget finns det inte anledning att anta att brott som hör under allmän åtal förekommit. Det vill säga att ordningsvakterna hade rätt att göra det här ingripandet, säger han till Sydsvenskan.

”Våldet berättigat”

Åklagaren menar att det våld som använts varit berättigat.

"Vid en samlad bedömning av det material som funnits tillgängligt under förundersökningen, bl.a. övervakningsfilm, inspelade  telefonsamtal, förhör med en målsägande, vittnesförhör och förhör med de misstänkta personerna måste det anses att de misstänkta - båda förordnade ordningsvakter och vid tillfället i tjänst som sådana – haft fog för sitt ingripande", skriver åklagaren i sitt beslut.

De två pojkarna var när de togs omhand på rymmen från ett HVB-hem där de placerats efter att ha kommit till Sverige ett par dagar tidigare.

De rymde från hemmet igen, bara två dagar efter omhändertagandet på Malmö Central, och återfanns senare i Danmark.

Ytterligare en tid senare rymde de igen, och dök sedan upp i Stockholm.

Åtminstone den yngre av pojkarna har åter omhändertagits och förts till ett boende i västsverige.

Bo Petersson är den ena vaktens advokat.

– Han är naturligtvis lättad att han slipper en rättsprocess, han har hela tiden menat att han gjort det han hade befogenhet att göra och det som krävdes i den här situationen.