Kraven på Björklund – från partiet

Inför ödesmötet: Så ska FP stärka väljarstödet

1 av 2
NYHETER

Här är FP-topparnas kravlista till partiledaren Jan Björklund.

Inför helgens ödesmöte vill de tillbaka till framtiden.

– Vi måste ta tillbaka ledartröjan i de sociala frågorna, säger riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl.

Foto: Björn Tilly
Många vill återta det fokus på sociala frågor som FP hade under Bengt Westerbergs tid.

När 700 folkpartister i helgen samlas i Västerås för ”Liberal kraftsamling” står förnyelse och breddning på agendan.

Folkpartiet har problem att övertyga i opinionen och balanserar i mätning efter mätning runt fyraprocents­spärren. Samtidigt har partiledaren Jan Björklund ifrågasatts, liksom att partiet så ensidigt har fokuserat på skolfrågan.

Därför ses helgens samling som något av ett ödesmöte.

Vill bredda politiken

Det är här startskottet ska gå för att mejsla fram politiken inför valet 2018 – med ett ut­talat mål att växa som parti.

14 arbetsgrupper ska jobba med att förnya de politiska förslagen.

En rundringning bland FP:s företrädare i riksdagen visar att viljan att bredda politiken är stor.

– Skolfrågan har hela partiet stått bakom, men nu är det hög tid att blicka både bakåt och framåt. Att fördjupas och breddas på alla politiska områden, säger Bengt Eliasson, riksdagsledamot från Halland.

De tre frågor som flest lyfter fram handlar om välfärden, ekonomin och jobben.

”Ta tillbaka ledartröjan”

Starkast är kravet på en förstärkt välfärd.

Många fram­håller att de vill att FP ska återta det fokus på sociala frågor som fanns under Bengt Westerbergs ledarskap i början av 1990-talet, men med en modern profil.

– Vi måste ta tillbaka ledartröjan i de sociala frågorna. Vi har en stolt historia, men samtidigt måste vi arbeta med jobb och företagande, ekonomin, eftersom det hänger ihop, säger Emma Carlsson Löfdahl, Jönköping.

Flera menar också att det är dags för FP att ompröva tidigare ställningstaganden.

– Vi måste vända på alla stenar och våga tänka om. För mig är det viktigare att vi sänker skatterna generellt än att vi riktar in oss på värnskatten, säger Robert Hannah från Göteborg.

Men det finns också riksdagsledamöter som lyfter frågor som skiljer sig från mängden.

Modern profil

Mathias Sundin, Östergötland, vill att partiet ska fokusera på digitaliseringen i sam­hället, som en röd tråd genom alla politikområden. Vilket han menar skulle ge FP en modern profil mot väljarna.

– Det är den största samhällsförändringen sedan industrialiseringen. Det är en utveckling som partierna måste vakna upp till, säger han.

Ingen av dem Aftonbladet talat med ifrågasätter i dag Jan Björklunds ställning som partiledare.

Flera menar dock att frågan kan komma upp senare under året, närmare höstens lands­möte.

FAKTA

Här är fp-topparnas kravlista till Björklund

■ ■ Folkpartiet har de senaste åren för­knippats starkt med skolfrågan. Men nu vill partiet bredda sig.

■ ■ Här är frågorna som flest vill att Folk­partiet ska fokusera på framåt.

1. VÄLFÄRDEN

Här vill riksdagsledamöterna blicka bakåt, mot 90-talet under Bengt Westerbergs ledarskap när FP hade ett starkt fokus på sociala frågor.

Både sjukvård och omsorg lyfts, flera framhåller särskilt fokus på funktionshindersfrågor.

2. EKONOMIN

Flera av FP-topparna vill se större tyngd i partiets profil när det kommer till ekonomin, då det är en av de frågor som fäller avgörandet vid valurnorna.

Här nämns till exempel att fram­hålla generella skattesänkningar framför sänkt värnskatt för höginkomsttagare.

3. JOBBEN

Folkpartiet har ofta förknippats med en politik för högutbildade personer i storstad. Men nu vill partiet bredda sig på arbetsmarknadsområdet.

Bland annat vill man se större möjligheter till enkla jobb utan stora krav på utbildning och språkkunskaper.