Skavlan inför granskningsnämnd

NYHETER

Skavlans intervju med Jimmie Åkesson (SD) blev omdebatterad och kritiserad.
Under förmiddagen debatterades intervjun i norska granskningsnämnden för NRK, Kringkastingsrådet.

Nu överlägger rådet om de ska komma med ett uttalande i frågan eller inte.

Klockan 09.00 inleddes utfrågningen i Kringkastingsrådet och mötet pågick i två timmar. Utöver Skavlanintervju kommer även ett antal andra frågor att tas upp.

Efter Skavlanintervjun med Åkesson rasade det in klagomål till Kringkastningsrådet. Bara under helgen direkt efter att programmet sänts mottog rådet över 2000 anmälningar.

Och totalt har de fått in över 3600 klagobrev, skriver VG.

”Överväger uttalande”

Enligt Kringkastingsrådets ordförande Per Edgar Kokkvold har även norska pressförbundet mottagit ett stort antal klagomål. För att dessa klagomål ska prövas krävs ett samtycke från den berörda, det vill säga Jimmie Åkesson.

Thor Gjermund Eriksen, Kringkastingschef:

– Det är en av NRK:s uppdrag att stimulera och bidra till debatten. När det uppstår debatt som efter ett program som Skavlan ska vi vara glada för det. Det skapar engagemang, debatt och kritik.

Som avslutning på den drygt två timmar långa debatten i Kringkastingsrådet säger Gjermund Eriksen att programmet Skavlan ska vara kvar.

– Om någon har funderat över det, så fortsätter Skavlan både i NRK och SVT.

Efter debatten samlades rådets medlemmar i ett par minuter för kommer överrens om de ska komma med ett uttalande eller inte.

”Stackars man”

Många av de som skickat in klagomål skriver att de inte sympatiserar med SD men att de inte uppskattade intervjun.

Kringkastingsrådet har inför dagens utfrågning bett programledaren att svara på specifikt fem påståenden som är mest förekommande bland klagomålen.

Bland dem är påståenden om att Åkesson ”var uppenbart inte frisk”, ”Skavlan var allt för aggresiv” och ”detta var dålig journalistik”.

– Men de som klagar är de som gillar Skavlan och normalt bänkar sig, för att höra och se på programmet, som nu har reagerat på formen som de anser vara kränkande, onyanserat och hatfullt. ”Stackars man” är det någon som säger, säger Per Edgar Kokkvold.

Under dagens utfrågning spelades intervjun upp för de samlade ledamöterna.

Medieforskaren Espen Ytreberg sa i sitt framförande att det inte är ovanligt att programledare konfronterar och avbryter sina intervjuobjekt.

– Det är inte heller ovanligt att blanda privat och professionellt i en intervju, säger Ytreberg.

”Han var redo”

Fredrik Skavlan önskar i sitt tal till rådet att de tar upp skillnaderna i de norska och svenska reaktionerna. Han berättar att redaktionen kontaktade SD i samband med att han sjukskrev sig och att de i sina kontakter underströk att de ville ha en intervju när han var redo för det.

– När det så torsdagen för inspelningen kom fick vi beskedet att han var klar för intervjun. Men vi var upptagna kring frågan om han var rustad för det. Partiet sa att han var det, han sa det själv och berättade att han pratat med sin psykolog som sagt att han var redo. Att betvivla detta vore att omyndigförklara någon, säger Skavlan inför Kringkastingsrådet.

Skavlan: Därför var han ensam

Inför intervjun blev Åkesson förberedd på vilka teman som skulle tas upp, det vill säga hans sjukskrivning, den politiska krisen i Sverige som utlöstes av SD, det politiska klimatet i Sverige och SD:s partikultur.

– Det som är viktigt för mig är att ge en bild som även Norge förstår. Vi ville att Norge skulle förstå varför det här partiet är så kontroversiellt, att detta parti är sådant att ingen av de andra sju i riksdagen vill prata med, säger Skavlan.

Att Jimmie Åkesson var ensam gäst under programmet förklarade Fredrik Skavlan med att gästen Gunhild Stordalen, som var den enda som skulle förstå svenska, önskade att lämna studion efter sin intervju, av praktiska anledningar. 

– Kvar fanns två damer från Downton Abbey som inte skulle förstå vad han sa och det ville vi inte ha. Så gör vi aldrig, säger Skavlan.

”Närgående frågor”

Samtliga ledamöter har sett flera av Skavlans partiledarintervjuer för att jämföra innehållet med Åkesson-intervjun.

Kringkastingsrådets Kjersti Thorbjørnsrud:

– Jag tyckte att programledaren var ganska pådrivande för att gå in på en ganska närgående frågor om en privat fråga.

Hon menar att frågorna om Åkessons sjukdom, som han svarade öppet på, gjorde honom sårbar. Vilket hon menar sedan hamnade i kontrast för de kritiska frågor som följde om Sverigedemokraternas roll i det politiska Sverige.

Författaren och ekonomen och rådsmedlemmen Elin Ørjasæter anser att Skavlan uppträde ohövligt under intervjun med Åkesson:

– Det är det som är så tråkigt, är att du (Skavlan, red. anm) visar det svenska och norska folket att det är tillåtet att uppföra sig annorlunda mot Sverigedemokraterna än med andra partier, säger hon.

”Relevant fråga”

Fredrik Skavlan svarade på hennes kritik:

– Eftersom detta börjar att bli en fråga om landsförräderi, ska jag säga lite emellan. Om någon trodde att jag hade för avsikt att knäppa till Åkesson, var det inte meningen.

Han säger att ingen på produktionen anser att Sverigedemokraterna är ett odemokratiskt parti.

– Rasistiska uttalanden blir däremot ansedda som odemokratiska, säger Skavlan.

Han avslutar sitt tal med att påpeka att det inte finns någon kroppsspråksexpert som är inbjuden till Kringkastingsrådets möte.

Ørjasæter igen:

– Är det kritisk journalistisk att ställa samma frågor som svensk press gjort flera gånger tidigare? Detta är för mig inte kritisk journalistik, detta är populistisk journalistik, säger hon.

Per Edgar Kokkvold framför kritik mot att Skavlan frågade Åkesson om deltagandet i programmet skulle ge honom politiska fördelar.

– Jag ställer den frågan för det är en känsla som finns där ute. Och jag gav honom möjligheten att bemöta detta. Det anser jag att han gjorde på ett bra sätt. Det var en relevant fråga och jag tror att han var glad för att få den frågan, säger Skavlan. 

”Ingen övergång”

Medieforskaren Espen Ytreberg säger att han tror att tittarstormen berodde på att det saknades en mjuk övergång mellan de privata frågorna om hans sjukdom till konfrontationsfrågor om politiken.

– Jag tror att många av reaktionerna går ut på att tittarna har med sig upplevelsen från den privata sidan av Jimmie Åkesson. Vilket de tar med sig i den politiska delen av intervjun och därför reagerar de. Att tittarna vet att Åkesson är sjuk eller har varit sjuk, gör något med upplevelsen, säger Ytreberg.

Frågan om tittarna borde ha upplysts om förutsättningarna för intervjun, att Åkesson var redo och förberedd på intervjuteman, lyfts under rådets debatt.

Fredrik Skavlan medger att de var otydliga i övergången från sjukdomsdelen i intervjun till att handla om politiska frågor.

– Det går väldigt fort. Jag tror att om jag använt mer tid på den hade vi fått andra typer av reaktioner på intervjun, säger Skavlan. 

”Mycket ny information”

Inför intervjun i programmet hade Jimmie Åkesson framfört önskemål om att han ville prata om sin sjukdom.

Skavlan medger även att programmet var otydligt i fråga om att berätta för tittarna om förutsättningarna för intervjun. Han säger dock att han är nöjd med hur programmet blev.

– Det är en intervju som är intressant att titta på, och det är en intervju som innehåller mycket ny information. Det är information om vad som drabbat honom, om han använde mediciner, om han hade slutat att spela, vilken hans roll var i den största krisen i svensk politik på väldigt lång tid. Jo, han hade suttit hemma och skickat sms, säger Skavlan. 

”Vi ska diskutera ett program”

Kringkastingsrådet består av 14 medlemmar som utses av norska regeringen och stortinget.

Inför dagens debatt svarade ordförande Per Edgar Kokkvold på frågan om hans förväntningar inför vad som skulle debatteras i rådet:

– Det principiella, var det rätt att, var man (Åkesson, red. anm) förberedd på att få kritiska frågor? Han blev konfronterad med saker som hans medlemmar sagt för flera år sedan. Var det ngt nytt som kom fram? Sen vill jag även tro att vi utreder frågan om det finns en skillnad i hur vi behandlar höger- och vänsterpolitiker, säger Per Edgar Kokkvold precis innan mötet inleds, säger Per Edgar Kokkvold. 

Under den pågående debatten understryker Edgar Kokkvold:

– Detta ska inte vara en debatt om Sverigedemokrater eller invandringspolitik. Vi ska helt enkelt diskutera ett program.

FAKTA

Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet är ett rådgivande organ som uttalar sig om programutbudet i NRK:s sändningar i tv och radio.

Rådets roll är att diskutera och kommentera innehållet i olika program och sändningar.
Rådet behandlar frågor dels efter klagomål från tittare men kan även plocka upp och diskutera frågor efter eget initiativ.

De 14 medlemmarna i rådet utses av både regeringen och stortinget.