Björklund vill ha en matgaranti för äldre

Foto: MARCUS ERICSSON
NYHETER

Västerås. Folkpartiet vill förnyas inom bland annat välfärdsområdet.

I sitt tal på det Liberala Riksårsmötet slog Jan Björklund fast att han vill se en lagamat-garanti för äldre med hemtjänst.

– Våra gamla föräldrar ska få uppleva mat och matlagning som de gjorde förr, säger han.

I dag är ungefär 700 folkpartistiska företrädare samlade i Västerås för den konferens som fått namnet "Liberal kraftsamling".

Samlingen ska bli en start för partiets förnyelsearbete. Sedan en tid tillbaka arbetar två programkommissioner och 14 arbetsgrupper med att mejsla fram den nya politiken.

En rundringning som Aftonbladet gjorde tidigare i veckan visar att viljan att förnyas i en rad politiska ämnesfält är stor i partiet. Särskilt vill många av FP-företrädarna se en nystart inom välfärdsområdet.

God mat för gamla

Detta ser också partiledaren Jan Björklund ut att ha tagit fasta på.

I det tal han inledde för en stund sedan slog han fast att FP nu vill se en garanti om god mat för de äldre som är beroende av hemtjänst. Tanken är att man vill se en lagändring som ska ge möjlighet att välja detta, slog han fast. Hemtjänsten ska laga maten hemma hos de gamla.

– Det ska vara höjdpunkten på dagen när hemtjänsten kommer med maten. Men när de då kommer med en plastlåda som snabbt ska in i mikron blir kvaliteten för låg. Därför vill vi ge möjligheten till att man lagar maten i hemmet, säger Björklund.

Satsningen beräknas kosta 200 miljoner om året och ska huvudsakligen gå till mer personal inom hemtjänsten.

Förslaget möttes med jubel och applåder av åhörarna i lokalen.

Under lördagen lanserade FP också ett förslag om att höja möjligheten till rutavdrag för hushållsnära tjänster för alla som är över 80 år, från 50 till 75 procent.

Men Jan Björklund ägnade också en hel del utrymme åt andra sociala frågor. Bland annat sa han:

– Det är vår uppgift att ge socialt utsatta barn en framtid.

– Det är vår uppgift att ge hemlösa ett hem.

Björklund: Förnyelsen startar i dag

När Jan Björklund inledde sitt tal fokuserade han dock på den valförlust som Alliansen genomgick den gångna hösten. I höstas ledde han FP till det näst sämsta valresultatet i partiets historia.

– Jag är besviken. Ni är besvikna, säger han.

Han menade att valanalysen visat att Folkpartiet förlorat på att sitta i regeringen under finanskrisen, att man tvingats till en rad kompromisser och för att man så ensidigt fokuserat på skolfrågan och det departementsansvar man hade där.

– Låt mig vara fullständigt klar. Vi kan inte gå till val 2018 med samma program som vi förlorade på 2014. För varje parti som förlorat ett val krävs politisk förnyelse, slog Björklund fast och menade att det arbetet börjar på allvar nu, med dagens möte.

Senare under dagen kommer även Birgitta Ohlsson att framträda på FP-mötet. Hon är en av dem som ses som Björklunds främsta utmanare om partiledaruppdraget, när Folkpartiet samlas för landsmöte i slutet av november.

Björklund är dock i dag fast besluten om att sitta kvar.

Är du partiledare för FP i december?

– Ja, jag är i alla fall helt inställd på att ta ansvar för att leda Folkpartiets förnyelse fram mot 2018, men till sist så är det vårt landsmöte som avgör den frågan.

ARTIKELN HANDLAR OM