Adaktusson invald i KD:s partistyrelse

Foto: OLA AXMAN
NYHETER

Lars Adaktusson gick till hårt angrepp mot valberedningen när hans namn utelämnades.

I dag lyftes han fram av distrikten och valdes in i KD:s partistyrelse.

– Det är oerhört hedrande, säger han.

När valberedningen la fram sina förslag till KD:s nya partistyrelse och presidium i slutet av mars nämndes inte Lars Adaktusson.

På sin blogg kommenterade han beskedet så här:

– Några inflytelserika partiföreträdare har aktivt agerat för att mitt namn inte ska finnas med i det nya partipresidium som valberedningen haft i uppdrag att föreslå.

Han skrev vidare att partiföreträdarna undergräver hans möjligheter att arbeta för en politisk förnyelse i partiet. Därför tackade han nej till att kandidera till partistyrelsen.

"Intressant och spännande"

Några veckor senare ändrade han sig och meddelade att han tänker kandidera.

Under dagens extra riksting i Stockholm var det tydligt att flera av distrikten ute i landet ville se honom i partistyrelsen.

– Vi saknar ett namn, det är Lars Adaktusson, sa Roland Utbult, från Västra Götalands västra distrikt.

– Han har ett stort förtroendekapital och skulle hjälpa Kristdemokraterna att nå ut, sa Eva Britt Sjöberg från Östergötland.

Efter omröstningen stod det klart att Lars Adaktusson fått en plats i partistyrelsen.

– Det känns väldigt roligt. Det är ett stort förtroende och jag har pratat ganska länge om behovet av att förnya, förändra och utveckla kristdemokratisk politik. Att få vara med om det känns väldigt intressant och spännande, säger han.

Nöjd med platsen

Du ville även ha en plats i presidiet, nu blir det inte så?

– Nej så var det inte. Jag fick lite olyckliga besked, det var missuppfattningar fram och tillbaka. Men det ligger bakom mig nu. Jag är väldigt nöjd med en plats i partistyrelsen, säger han.

Lars Adaktusson vill nu arbeta för att Kristdemokraterna blir bättre på att få ut sin politik. Han vill även att KD ska bli tydligare med att fatta politiska beslut utifrån partiets värderingar.

– Det ska bli tydligt för väljarna vad vi bygger våra beslut på. Det tror jag är en viktig del i att ge Kristdemokraterna en tydligare profil, säger han.