SDU-konflikten splittrar partiet

Flera SD-toppar kritiska mot bevisningen: Anklagelserna är väldigt tunna

1 av 3 | Foto: ANNA TÄRNHUVUD
Allt pekar på att SDU-topparna Gustav Kasselstrand (till vänster) och William Hahne (till höger) kommer att uteslutas ur Sverigedemokraterna. Men flera ledamöter i partiet tvivlar på om bevisningen mot dem räcker.
NYHETER

Konflikten mellan partiledningen och ungdomsförbundet splittrar Sverigedemokraternas partistyrelse.

Flera ledamöter är tveksamma till om bevisningen mot SDU-topparna Gustav Kasselstrand och William Hahne håller.

– Anklagelserna är väldigt, väldigt tunna. Jag tycker inte att de ska uteslutas, säger förre partiledaren Mikael Jansson.

På måndag ska SD:s partistyrelse besluta om SDU-topparna William Hahne och Gustav Kasselstrand får vara kvar i partiet.

Allting pekar mot att de kommer att kastas ut, någonting som även den vikarierande partiledaren Mattias Karlsson bekräftade i en SVT-intervju tidigare i veckan.

Karlsson har inte gått att nå för en kommentar.

Men flera av hans partikamrater i styrelsen underkänner bevisningen mot SDU-topparna.

Den tidigare partiledaren Mikael Jansson, numera förste suppleant i styrelsen, är dock ensam om att öppet gå ut med sin åsikt.

Det underlag som partiets medlemsutskott har presenterat räcker inte för en uteslutning, menar han.

Partiledningen utövar påtryckningar

– Vissa anklagelser saknar helt konkretiseringar och belägg, säger han.

Tvingas Kasselstrand och Hahne lämna SD, blir det inte längre samma parti, menar den förre ordföranden.

– Gustav är en dynamisk person och vi är goda vänner. Vi jobbade nära varandra under tiden han var aktiv i Göteborg. Det kan inte komma som en överraskning att jag stöttar honom.

Enligt Aftonbladets källor har partiledningen utövat påtryckningar mot ledamöterna att rösta för en uteslutning.

– Rent krasst handlar det om att tänka på sin egen framtid. De är på väg ut i vilket fall, även om jag röstar mot det, då kanske jag står näst på tur, som en ledamot i partistyrelsen uttrycker det.

Flera av varandra oberoende källor hävdar att uteslutningarna är ett sätt för Mattias Karlsson att straffa SDU för att de har försökt skaffa sig makt i moderpartiet genom att ta över distrikten.

Partiveteranen Mikael Jansson vågar inte sia om hur den här konflikten påverkar SD på sikt.

– Hur vi än beter oss går vi bra opinionsmässigt. Åkesson är nyckeln till våra politiska framgångar, men vi har misslyckats med organisationen. Vi måste vara starka även internt, säger Jansson.

"Man kan inte lita på någon länge"

Den politiska striden har även spridit sig till partiets kansli där tjänstemän har blivit avstängda för påstådd inblandning i konflikten.

– Många mår dåligt över det här, folk pratar tyst och de ser sig omkring innan de säger någonting ”känsligt”. Man inte kan lita på någon länge, säger en källa.

Enligt Mikael Jansson är många SD:are överrumplade över alla hårda ord som har slungats fram och tillbaka mellan partiledningen och SDU:arna.

– På något vis upplever många att partiet har nått en gräns. De här uteslutningarna är mer anmärkningsvärda än några tidigare. Det handlar i slutändan om intern demokrati och vilken väg partiet ska välja, säger han.

Innan SD kom i riksdagen var alla medlemmar idealister, enligt Jansson.

– Förr betalade vi pengar till partiet, nu sitter många av oss på höga löner. Pengar riskerar att korrumpera en. Man riskerar att glömma varför man gav sig in i politiken från första början, säger Mikael Jansson.

FAKTA

Så tänker SD-topparna rösta

Björn Söder, tidigare partisekreterare: Jag har precis börjat läsa handlingarna och ska försöka sätta mig in i ärendena. För övrigt har jag ingen kommentar.

Jonas Åkerlund, förste vice ordförande:

– Det jag kan säga är att som jag ser det handlar det inte alls om någon form av rättslig prövning. Utan när det gäller en ideell förening så handlar det om förtroende. Vi kommer att ställa frågan om det här är personer som är villiga att verka för partiets syfte, vilket enligt stadgarna är ett krav för medlemskap. Men det är en fråga om förtroende, det handlar alltså inte om en juridisk prövning där man har bevisföring och så vidare.

Carina Herrstedt, andra vice ordförande: Jag har ännu inte läst handlingarna. Men jag utgår ifrån att alla kommer att rösta efter sin egen övertygelse och fakta. Det får inte spela någon roll vem personen i fråga är, utan det är fakta som borde vara avgörande. 

David Lång:

– Nej, jag säger det jag ska säga på styrelsemötet.

Therese Borg, även ledamot i medlemsutskottet, som föreslagit uteslutningen av Hahne och Kasselstrand: Det är inte ristat i sten hur jag ska rösta. Det kan komma fram ny information på själva mötet som gör att jag ändrar min uppfattning. Vi har anklagats för att ha dubbla måttstockar, men det stämmer inte. Det handlar helt enkelt om att de som påstår det inte har full insyn i alla detaljer.

Hanna Wigh:  Jag har ännu inte bestämt mig för hur jag ska rösta. Det finns fortfarande några frågetecken, som jag hoppas få svar på under mötet.

Johnny Skalin: Det är först på måndag när jag får all information om varje enskild personärende som jag vet hur jag ska göra. Det här är viktiga saker som kräver seriös avvägning.

Tony Wiklander: Det kommer att visa sig på måndag. För övrigt har jag inga kommentarer.

Julia Kronlid: Jag har ännu inte hunnit sätta mig in i ärendena. 

Paula Bieler: Jag har vissa funderingar i några ärenden. Mer än så vill jag inte säga av hänsyn till de inblandade. Det här är frågor som borde skötas internt. Om jag förmedlar något offentligt gör jag det via mina egna kanaler i så fall.